Bezpłatne poradnictwo konsumenckie dla mieszkańców Rzeszowa

W okresie od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r. mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa z zakresu prawa konsumenckiego.

Bezpłatne porady konsumenckie udzielane są we wtorki i środy w godzinach od 10.00 do 14.00:

– bezpośrednio w siedzibie Federacji Konsumentów w Rzeszowie przy ulicy Jagiellońskiej 4/4,

– telefonicznie pod numerem telefonu 17 852 28 27 lub,

– mailowo: rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl 

Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Federacji Konsumentów Oddział w Rzeszowie w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Rzeszowa.