Dotacje na działalność kulturalną. Prezydent Rzeszowa czeka na pomysły

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań kulturalnych w 2023 roku. Jest adresowany do organizacji pozarządowych, dotyczy całorocznej działalności kulturalnej.

– Największą wartością Rzeszowa są jego wspaniali mieszkańcy. Mamy wybitnych naukowców, artystów, społeczników, którzy mają olbrzymią wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Miasto powinno korzystać z nich jak najszerzej. Dlatego chcę, aby w zakresie rozwoju kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego także wspomagali nas ludzie stąd, którzy w tych dziedzinach są fachowcami i chcą się podzielić swoją pracą z mieszkańcami – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.   

Celem konkursu jest realizacja istotnej dla rozwoju Rzeszowa działalności organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prowadzonej na rzecz mieszkańców Rzeszowa. Działalność ta może być prowadzona m.in. w formie niepublicznego teatru, galerii sztuki, sceny muzycznej, ośrodka budującego lokalną tożsamość wokół wydarzeń kulturalnych, organizacji stałych wydarzeń promujących sztukę o wysokich walorach artystycznych, niekomercyjnego studia filmowego. Wydarzenia mają poszerzyć ofertę kulturalną Rzeszowa oraz promować miasto na terenie całego kraju. Działania muszą być realizowane na terenie miasta.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Gmina Miasto Rzeszów planuje przeznaczyć 500 tysięcy złotych. Oferty można składać do 10 stycznia 2023 roku. Będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej. Można je dostarczyć do punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Rzeszowa (Rynek 12), lub sekretariatu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa (Rynek 11, I piętro, pokój nr 5). Dokumenty będą przyjmowane także w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w: Galerii Handlowej „Nowy Świat” (ul. Krakowska 20), Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall (al. Kopisto 1), Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” (al. Rejtana 65) oraz Galerii Rzeszów (al. Piłsudskiego 44).

Oferty można przesłać na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Link do ogłoszenia:

https://www.erzeszow.pl/pl/1059-konkursy/67501-ogloszenie-o-i-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-narodowego-w-2023-roku-na-zadanie-caloroczna-dzialalnosc-kulturalna.html