Europejski Bank Inwestycyjny wspiera strategiczny plan zrównoważonego rozwoju Rzeszowa

350 mln złotych finansowania otrzyma Rzeszów na inwestycje związane z rozbudową bazy edukacyjnej, rozwój miejskich dróg i ścieżek rowerowych, rewitalizację terenów zielonych i rekreacyjnych oraz poszerzenie bazy usług miejskich.

Prezydent Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek podpisał dzisiaj umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI)  na finansowanie w kwocie 350 mln zł, które zostanie przeznaczone na wdrożenie inwestycji wspierających zrównoważony rozwój miejskiej infrastruktury. 

Europejski Bank Inwestycyjny i Miasto Rzeszów współpracują od 2011 roku i dzięki tej długoletniej współpracy miasto może dynamicznie modernizować się i wdrażać strategię zrównoważonego rozwoju. Finansowanie w wysokości 350 mln zł wesprze rozbudowę miejskiej infrastruktury, co pozwoli dopasować ją do znacząco zwiększonych potrzeb miasta. Inwestycje będą wpisywać się w działania korzystne dla ochrony klimatu jak i te objęte polityką spójności Unii Europejskiej, jako że Rzeszów leży w regionie spójności. Od ponad 20 lat trendy demograficzne w mieście są pozytywne. W latach 2002-2021 liczba Rzeszowian wzrosła o 24%. Obecnie, w wyniku wojny w Ukrainie i napływu uchodźców, wzrosła o kolejne 50%, do 300 tys. mieszkańców. Ten znaczący wzrost populacji stwarza pilną potrzebę rozbudowy infrastruktury i usług miejskich. Umowa z EBI umożliwi dynamiczną odpowiedź Miasta i dostosowanie bazy infrastrukturalnej do nowych potrzeb.

– EBI z dumą zacieśnia współpracę z miastem Rzeszów – wierzymy, że zaowocuje ona dalszym dynamicznym rozwojem miasta, nawet w tak trudnych obecnych realiach. Inwestycje, które planuje miasto z pewnością przyczynią się do rozwoju infrastruktury miejskiej i podniesienia komfortu życia mieszkańców. Wsparcie regionów spójności jest jednym z priorytetowych celów EBI i dołożymy wszelkich starań by je realizować – mówi prof. Teresa Czerwińska,  Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

– Finansowe wsparcie oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny jest dla nas niezwykle istotne. Pozwoli bowiem na finansowanie wielu zadań także naszych gminnych, ale i służących w przyszłości integracji i pomocy tym osobom, które u nas chronić się będą przed wojną – mówi Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa.

Pieniądze w formie ramowej pożyczki będą dostępne dla miasta przez 5 lat, a spłatę będzie można rozpocząć po upływie 6 lat. To od miasta zależy, w jakiej wysokości i na którą inwestycję z przygotowanej wstępnie listy je pozyska. Możliwe będzie sfinansowanie nawet 100 procent kosztów inwestycji z pieniędzy EBI, ale władze miasta liczą, że uda się pozyskać na nie wkład własny chociażby z funduszy Unii Europejskiej, których nowe rozdanie rusza wkrótce. Wśród priorytetów, o których prezydent Rzeszowa mówił podczas dzisiejszej uroczystości są m.in. rozbudowa szkoły podstawowej nr 21 przy ul. Miodowej i budowa nowych żłobków na osiedlach Wilkowyja i Budziwój. – Chcemy także wybudować nowoczesną halę sportową dla IX Liceum Ogólnokształcącego, w którym będziemy organizować międzynarodową maturę. To wszystko mają być nowoczesne, ekologiczne budynki, z fotowoltaiką i pompami ciepła. Pieniądze z EBI pomogą miastu dążyć do neutralności klimatycznej – podkreśla prezydent Konrad Fijołek.

Promowanie spójności jest priorytetem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego od czasu jego powstania w 1958 r. W ostatnim długoterminowym budżecie Unii Europejskiej, w latach 2014-2020, Grupa EBI wsparła inwestycje o wartości około 630 mld EUR w mniej zamożnych regionach, tzw. regionach spójności, co odpowiada około 16% PKB Unii. Polska w 2021 r. była największym beneficjentem finansowania regionów spójności przez Grupę EBI – finansowanie to wyniosło 4,5 mld EUR. 35% tej kwoty wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów. 23% finansowania zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną. Również 23% przeznaczono na rozwój innowacyjności, cyfryzacji i kapitału ludzkiego.

Informacje ogólne:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Finansuje kluczowe inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów Unii Europejskiej. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Od 2019 r. EBI, jako bank klimatu UE, zobowiązał się do przeznaczenia co najmniej 50% swojego finansowania (do 2025 r.) na inwestycje, które przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Rzeszów to największe miasto południowo-wschodniej Polski i stolica Województwa Podkarpackiego, stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej, jak również centralny ośrodek Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego. Siedziba władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji rządowych oraz sądowniczych. Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne południowo-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego, handlowego, budowlanego i usługowego. Jest dynamicznie rozwijającym się miastem młodych i przedsiębiorczych ludzi. W Rzeszowie działa ponad 28 tysięcy firm, obsługiwanych przez przeszło 800 instytucji otoczenia biznesu. Wiodące gałęzie przemysłu miasta to lotnictwo, informatyka, budownictwo oraz sektor chemiczny. Bardzo dobrze rozwijają się też branże farmaceutyczna, spożywcza, automotive, jak również sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz sektor powiązany z odnawialnymi źródłami energii.