Inwestycja drogowa na os. Pogwizdów Nowy w Rzeszowie

Rozpoczynają się przygotowania do budowy ul. Chmajówka na os. Pogwizdów Nowy. Wybudowany zostanie odcinek drogi o długości blisko 600 metrów.

Pierwsze tegoroczne spotkanie prezydenta Konrada Fijołka z cyklu #RzeszowToMy odbyło się na osiedlu Miłocin. Wzięli w nim udział także mieszkańcy dwóch innych osiedli: Pogwizdów Nowy i Miłocin Św. Huberta. Podczas spotkania przedstawione zostały inwestycje, które niedawno zostały zrealizowane na trzech rzeszowskich osiedlach, takie jak np. budowa ul. Parkowej, ustawienie nowych wiat przystankowych oraz trwających, takich jak rozbudowa ul. Warszawskiej. Rozmowy dotyczyły także przyszłych zadań. Jedną z inwestycji, na którą oczekują mieszkańcy osiedla Pogwizdów Nowy jest budowa ulicy Chmajówka. – Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy już przygotowania do wykonania tego zadania – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja rozbudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do ul. Łąkowej. Jest to odcinek o długości prawie 600 metrów. Zadanie obejmie budowę jeździ o szerokości minimum 5 metrów, jednostronnego chodnika lub drogi dla pieszych i rowerów , budowę skrzyżowań ul. Chmajówka z ul. Myśliwską, ul. Pogwizdowską i ul. Łąkową. Częścią inwestycji będzie także budowa oświetlenia na projektowanym odcinku drogi.

Przetarg na wybór projektanta tej inwestycji już trwa. Rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień. Wybrana firma będzie miała na opracowanie dokumentacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Spotkanie prezydenta Konrada Fijołka z mieszkańcami osiedli Milocin, Pogwizdów Nowy i Miłocin Św. Huberta. Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa