Inwestycje w rzeszowską edukację

Staże zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli, wyposażenie w nowoczesny sprzęt wielu pracowni – m.in. takie działania będą realizowane w siedmiu rzeszowskich szkołach zawodowych. Projekty są dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej kwotą aż ponad 17 mln zł. 

– Edukacja jest jednym z najważniejszych punktów naszych działań. Sukcesywnie rozbudowujemy bazę oświatową, wykorzystujemy też wszelkie możliwości zdobycia zewnętrznego dofinansowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje zarówno naszych uczniów jak i kadry nauczycielskiej. Rynek pracy coraz mocniej docenia fachowców, osoby które posiadają konkretne umiejętności i kompetencje. Fachowców poszukują też rzeszowskie i podrzeszowskie firmy. Dlatego inwestujemy w szkolnictwo zawodowe, w edukację i lepszą przyszłość naszych uczniów – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Od nowego roku szkolnego projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej będą realizowane w siedmiu rzeszowskich placówkach. Są to:

– Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie,

– Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,

– Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie,

– Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie,

– Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie,

– Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie,

– Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.

Organizowane będą m.in. staże zawodowe dla uczniów, dzięki którym będą oni zdobywać praktyczne doświadczenie. Podczas stażów uczniowie będą mieli zapewnione odpowiednie stanowisko pracy, wyposażone w niezbędne sprzęty. Otrzymają również stypendium, odzież roboczą oraz w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów dojazdu na staż.

Doposażane będą także znajdujące się w rzeszowskich szkołach pracownie, takie jak np. lotniskowa, podstaw elektroniki, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, rachunkowości, grafiki komputerowej. Zakupiony zostanie też sprzęt komputerowy. Ponadto w jednej ze szkół – Zespole Szkół Technicznych zakupiony i zamontowany zostanie systemu klimatyzacji w części budynku dydaktycznego.

Będą także zajęcia z doradztwa zawodowego oraz szkolenia, takie jak m.in. projektowanie i programowanie komputerowe, kursy spawania, obsługi obrabiarek, obsługi wózków widłowych, języka angielskiego w branży ekonomiczno-administracyjnej, obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem. Kursy i szkolenia zostały tak dobrane, by odpowiadać na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Swoje kwalifikacje podnosić będą także nauczyciele.

Wartość projektów, które będą realizowane w siedmiu rzeszowskich szkołach w latach 2024-2026, to ponad 19 mln zł z czego ponad 17 mln zł to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Zadania dofinansowane są z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.13 Szkolnictwo zawodowe.

zdjęcie Prezydenta Miasta Rzeszowa z uczniami w pracowni szkolnej, fot. Grzegorz Bukała,Urząd Miasta Rzeszowa

Dodaj komentarz