Kalendarium

Rok 1979

26 lutego Zebranie założycielskie Wybrano 11 osobowy Zarząd i 5 osobową Komisję Rewizyjną

5 czerwca Ukonstytuował się Zarząd Przewodniczącym wybrano Edwarda Borzymowskiego.

15 czerwca Dyr. WBP wydzielił nieodpłatnie pomieszczenie obiekcie biblioteki przy ul Tkaczowa na siedzibę Towarzystwa . TPRz ma swój adres rejestracyjny.

2 sierpnia TPRz zostaje wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Związków przez Wydział Spraw wewnętrznych UM Rzeszowa

Rok 1980

15 października TPRz poparło inicjatywę obudowy pomnika Adama Mickiewicza oraz zaapelowali o odbudowę innych pomników zburzonych przez hitlerowskiego okupanta.

Rok 1981

22 stycznia podjęto decyzję o wyemitowaniu cegiełek celem zgromadzenia środków na działalność statutową

23 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo Wyborcze. Przyjęto program działania objęcia opieką rzeszowskich cmentarzy, oznakowanie zabytków .

2 października UM przydzielił TPRZ lokal przy Ul Mickiewicza 4

Rok 1983

4 października Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze dr. Edward Bożymowski funkcji przewodniczącego nowym przewodniczącym został dr Wiesław Grzegorczyk jego zastępcami Zdzisław Daraż Zygmunt Grygiel Zygmunt Klatka

Podjęto energiczną akcję pozyskiwania nowych członków

Powstają pierwsze Młodzieżowe koła TPRZ

Rok 1984

1 stycznia Urząd Miasta podjął decyzję o pokrywaniu kosztów 1 osoby do prowadzenia bieżących spraw organizacyjnych

10 stycznia Zarząd przyjął informację złożoną przez Zygmunta Grygla że TPRz liczy 279 członków

26 czerwca zatwierdzono wydanie jednodniówki „Rzeszów moje miasto”

Rok 1985

18 czerwca Zorganizowano dla młodzieży konkurs „Wiedzy O Rzeszowie”

8 października Zatwierdzono Regulamin pracy Kół Młodzieżowych TPRz

MATERIAŁY do bibliografii Rzeszowa : za lata 1944-1968 / oprac. Paulina Pasławska. – Rzeszów : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 1985. – VI, [2], 49, [3] s. ; 24 cm   NAKłAD 550 egz.

Rok 1986

2 sierpnia Wydano barwny plakat „Rzeszów moje miasto”

5 września zatwierdzono wzór znaczka organizacyjnego

Rok 1987

23 września ogłoszono konkurs „Wspomnienia Rzeszowianina”

Rok 1988

Zarząd Zatwierdził plan wydawniczy zrezygnowano z pomysłu wydawania Rocznika na rzecz zeszytów popularno –naukowych w serii „Resoviana”

KU Niepodległej : (Rzeszów 1914-1918) / Witold Szymczyk. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1988]. – 29, [3] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 6000 egz.

Rok 1989

15 marca Komisja wydawnicza TPRz zatwierdziła do druku z serii „Resoviana”

WRZESIEŃ 1939 r. w Rzeszowie / Jerzy Majka. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1989]. – 23, [1] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 4000 egz.

JAK Rzeszów został siedzibą województwa / Juliusz Petrus. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1989]. – 22, [2] s. : faks., fot., mapa, portr. ; 24 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 5000 egz.

STARY cmentarz w Rzeszowie / Jadwiga Szymczak-Hoff. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1989]. – 19, [1] s. : fot., mapa ; 24 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 3000 egz.

Towarzystwo traci lokal w Rynku 4 i musi go opuścić w trybie nagłym. Dokumentacje częściowo złożono w WIMBP przy Tkaczowa 13

LITERACKA młodość Rzeszowa 1945-1975 / Mieczysław Arkadiusz Łyp. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 1990. – 222, [1] s. : rys. ; 21 cm NAKŁAD 500 egz.

Spada liczba członków do 45

Rok 1991

W lutym wybrano nowy Zarząd jego przewodniczącym wybrano Zdzisława Daraża :W składzie Zarządu Znaleźli się Zygmunt Klatka , Anna Staruch Zdzisław Niedzielski, Julian Trojanowski, Mieczysław Łyp Adolf Gubernat Stefan Widurek.

PEJZAŻ polski : Jarmark Poezji o Laur “Prometeja” : 1970-1983. Cz. 1, Almanach / red. Mieczysław Arkadiusz Łyp. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 1990. – 175, [1], [16] k. tabl. : fot. ; 21 cm       NAKŁAD 500 egz.

CMENTARZ Pobiciński w Rzeszowie / Małgorzata Jarosińska. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1991]. – 29, [3] s. : fot., pl., portr. ; 24 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 3000 egz.

Rok 1992

Ogłoszono Konkurs dla młodzieży Pt „Wybitni rzeszowianie”

WIERSZE o Rzeszowie : antologia / wybór i wstęp Hanna Krupińska-Łyp. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 1992. – 61, [2] s., [8] k. tabl. : fot. ; 21 cm NAKŁAD 300 egz.

Rok 1993

Zakończenie konkursu literackiego Pt” Ludzie zasłużeni dla Rzeszowa na przestrzeni dziejów”

LEOPOLD Lis-Kula – dzieje pomnika w Rzeszowie / Andrzej Piątek. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1993]. – 18, [2] s. : fot., portr. ; 23 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 300

Rok 1994

Zakończenie konkursu literackiego Pt” Ludzie zasłużeni dla Rzeszowa na przestrzeni dziejów” II edycja

Do Rady Miasta Zostali wybrani członkowie TPRZ Z.Daraż A. Gubernat, S. Majka

Rok 1995

Zebranie Sprawozdawczo wyborcze

Rok 1996

2 lutego na wniosek przewodniczącego Zarząd podjął decyzję o wydawaniu miesięcznika „Echo Rzeszowa”

Rok 1997

LOTNICZE miasta początki / Roman Przepióra. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1997]. – 34, [2] s. : fot. ; 25 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 1000

Zakończenie konkursu „Czy znasz zabytki i miejsca pamięci w swoim mieście”

Rok 1998

Podjęto decyzję o wydawaniu serii kalendarzy

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA im. prof. dra Władysława Szafera w Rzeszowie / Zygmunt Wnuk [et al.]. – Rzeszów : staraniem Zarządu Woj. Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie [etc.], 1998. – 95, [1] s. ; [16] s. tabl. : fot., il., rys., tab. ; 24 cm. – ISBN 83-903542-4-124 NAKŁAD 2000

KU Niepodległej : (Rzeszów 1914-1918) / Witold Szymczyk. – [Rzeszów] : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1988]. – 29, [3] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Resoviana) NAKŁAD 6000 egz.

Rok 1999

Odbyło się zebranie Sprawozdawczo –wyborcze połączone z uroczystym Zebraniem członków z okazji 20 lecia istnienia TPRz prelekcje wygłosili:

-prof. Józef Półćwiartek „ Wkład TPRz w opracowanie dziejów miasta Rzeszowa”

-dr Andrzej Bonusiak „Rzeszowianie na przestrzeni dziejów”

– prof. Zygmunt Wnuk „ Problematyka ekologiczna w związku z opracowaniem ścieżki przyrodniczej”

Rok 2000

BYŁEM przy tym… : fakty z historii rozwoju radia i TV w regionie południowo-wschodnim kraju … i nie tylko ! : książka reporterska 1930-2000 / Julian Woźniak. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2000. – 246, [2] s. : fot., il., portr. ; 23 cm. – ISBN 83-903542-6-8 NAKŁAD 2000

Rok 2001

TOWARZYSTWO Przyjaciół Rzeszowa 1979-1999 / Edyta Czop, Andrzej Bonusiak. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2001. – 68 s. : fot., il., portr. ; 24 cm. – ISBN 83-903542-5-X   NAKŁAD 500 

Zorganizowano spotkanie Zarządu TPRz z redaktorami i współpracownikami „ Echa Rzeszowa” z okazji 5 lat wydawania naszego czasopisma; przekazano podziękowania autorom i zastanawiano się nad profilem wydawniczym „ Echa Rzeszowa” na następne lata.

25 maja   -Przeprowadzono finał konkursu „ Szukamy w Rzeszowie swoich  korzeni do konkursu przystąpiło 142 uczniów szkół podstawowych, a pomagało im 32 nauczycieli – opiekunów

Opracowano i rozpropagowano regulamin kolejnego konkursu dla młodzieży, która potrafi posługiwać się Internetem w szkolnych pracowniach komputerowych. Temat konkursu „ Moja Szkoła”.

Dużym osiągnięciem było opracowanie strony internetowej (Echa Rzeszowa) ( www.echorzeszowa.prv.pl) przez p. Konrada Kamińskiego,

8 listopada -Zarząd zatwierdził treść strony internetowej w miejskim serwisie informacyjnym o TPRZ i zapoznał się z witryną „ Echa Rzeszowa” w Internecie.

Rok 2002

organizowany jest konkurs dla młodzieży szkolnej, którego celem jest zwiększenie zainteresowania tematyką miasta. W konkursie „Szukamy

w Rzeszowie swoich korzeni” wzięło udział 142 uczniów i 32 opiekunów nauczycieli. Prace nagrodzone w konkursie „650 rocznica nadania praw miejskich Rzeszowowi” drukowało „Echo Rzeszowa”.

Rok 2003

Zarząd upoważnił Józefa Gajdę do reprezentowania naszego Towarzystwa na Krajowym Zjeździe Regionalistów. Został wybrany w skład Zarządu i jest z jego ramienia koordynatorem na woj. podkarpackie.

Rok 2004

24 października został uchwalony Statut na Nadzwyczajnym Zebraniu Walnym Członków. TPRz zostało stowarzyszeniem pożytku publicznego.

W konkursie „Szukamy swoich korzeni” wzięło udział 142 uczniów i 32 opiekunów nauczycieli. Prace nagrodzone w konkursie „650 rocznica nadania praw miejskich Rzeszowowi” drukowało „Echo Rzeszowa”.

Za całokształt działalności wydawniczej Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał Towarzystwu, na wniosek Prezydenta Miasta nagrodę Województwa Podkarpackiego ( dyplom i 3 tys. zł.)

Z okazji wydania 100 numeru „Echa Rzeszowa i otrzymania tej nagrody odbyło się spotkanie dziennikarzy i współpracowników pisma w Klubie Dziennikarza, z udziałem Prezydenta T. Ferenca

Echo Rzeszowa posiada swoja stronę internetową (WWW.echo. erzeszow.pl). którą prowadzi Zdzisław Daraż obecnie przy fachowej opiece technicznej firmy Softel.

Rok 2005

15 stycznia 2005 strona internetową w 2004 r. Echo Rzeszowa odwiedziło 11 188

Odbyło spotkanie z kierownictwem Wydziału Promocji UM na temat nowych kierunków promocji Rzeszowa

3 listopada 2005    Informacja eurodeputowanego Mieczysław Janowskiego pt.” Rzeszów w Europejskich metropoliach lokalnych”.

15 grudnia Uroczyste Otwarte Zebranie Zarządu Wręczenie przyznanego przez Prezydenta RP przez Wojewodę Rzeszowskiego Orderu Krzyża Oficerskiego dla przewodniczącego TPRz Zdzisława Daraża

Rok 2006

Zarząd upoważnił Józefa Gajdę do reprezentowania naszego Towarzystwa na Krajowym Zjeździe Regionalistów. Został wybrany w skład Zarządu i jest z jego ramienia koordynatorem na woj. podkarpackie.

Na wniosek Zarządu Zbigniewowi Dominie została przyznana: literacka nagroda Miasta Rzeszowa, Stanisławowi Kłosowi nagroda Marszałka Podkarpackiego.

ZE staromiejskich dziejów. Cz. 1, Z. 2, Charakterystyka dawnej wsi Staromieście / Tadeusz Jandziś. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2006. – 44 s. : fot., mapy, pl., tab. ; 24 cm. – (Resoviana). – ISBN 83-918339-7-6 NAKŁAD 300

Rok 2007

NASZA galeria zasłużonych. Cz. 1 / Józef Kanik. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2007. – 80 s. : portr. ; 24 cm. – (Resoviana). – ISBN 83-918339-9-3 NAKŁAD 300

Echo Rzeszowa zwiększało objętość do 16 kolumn kolorowych

Rok 2008

Uroczyście obchodzono wydanie 150 numeru. Z tej okazji zorganizowano wyjazdowe posiedzenie TPRz w Trzebownisku. Zespół redakcyjny stanowią członkowie naszego Towarzystwa. Jest on następujący: Zdzisław Daraż – redaktor naczelny, członkowie: Józef Gajda, Józef Kanik, Bogusław Kotula, Kazimierz Lesiecki, Roman Małek, Ryszard Zatorski. Echo Rzeszowa posiada własną stronę internetową: www.echo.erzeszow.pl oraz email: echo@resman.pl. Stronę internetową prowadzi Zdzisław Daraż.

NASZA galeria zasłużonych. Cz. 1 / Józef Kanik. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2007. – 80 s. : portr. ; 24 cm. – (Resoviana). – ISBN 83-918339-9-3 NAKŁAD 300

  Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa za lata 2001 -2015

2001 r.-

– 25 maja, przeprowadzono finał konkursu „Szukamy w Rzeszowie swoich Korzeni”. Wzięło w nim udział 142 uczniów pod opieka 32 nauczycieli.

– Konrad Kamiński opracował stronę internetową „Echa Rzeszowa”. Prowadzi ją Zdzisław Daraż.

2003 r. –

Józef Gajda reprezentował nasze Towarzystwo na Krajowym Zjeździe Regionalnych Towarzystw Kultury.

2004 r. –

24 października wprowadzono poprawkę w Statucie, dzięki której Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

– Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał TPRz nagrodę za całokształt działalności wydawniczej.

2005 r.

 – Stronę internetową Echa Rzeszowa odwiedziło już 11188 internautów,

–  3 listopada dr Mieczysław Janowski, eurodeputowany, był gościem TPRz. Mówił na temat „Rzeszów w europejskich metropoliach lokalnych.

– Zdzisław Daraż został odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP.

– na wniosek Towarzystwa Zbigniew Domino, pisarz, otrzymał literacką nagrodę Miasta Rzeszowa, a Stanisław Kłos nagrodę  Zarządu Wojewódzkiego Samorządu Podkarpackiego.

2007 r. – „Echo Rzeszowa” zwiększyło swoją objętość do 16 kolumn.

2008 r. – Ukazał się 150 numer „Echa Rzeszowa”.

2010 r. – Zmarł Julian Trojanowski, współzałożyciel Towarzystwa i współtwórca „Echa Rzeszowa” oraz serii wydawniczej Resoviana.

2011 r.

– 17 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W skład Zarządu weszli: Zdzisław Daraż, przewodniczący, Józef Kanik i Stanisław Ząbek, jego zastępcy, Zygmunt Rybarski, sekretarz, Krzysztof Kadłuczko, skarbnik, i członkowie: Bogusław Kotula, Roman Małek, Stanisław Rusznica i Alicja Trzyna. Komisja Rewizyjna: Tadeusz Stopiński, przewodniczący, Bolesław Pezdan, jego zastępca, Józef Gajda, sekretarz i Ryszard Lechforowicz, Ryszard Zatorski – członkowie.

2012 r.

– Walne Zebranie Członków zaakceptowało dotychczasową działalność Zarządu, szczególnie jego wydawniczą działalność.

2013 r.

– Uzyskano akceptację projektu wydania na płycie piosenek o Rzeszowie, zebranych przez Jerzego Dynię.

2014 r.

– Luty, podjęto uchwałę o przyznawaniu przez TPRz odznaki Przyjaciel Rzeszowa zasłużonym członkom Towarzystwa oraz osobom, które wniosły swój wkład w rozwój Rzeszowa. Przyjęto regulamin. Przyznano pierwsze odznaki: żyjącym współzałożycielom Towarzystwa oraz prezydentowi miasta Tadeuszowi Ferencowi oraz Zdzisławowi Darażowi.

– 19 marca zmarł Józef Gajda, fotograf, dokumentalista.

– Odbyła się II edycja konkursu wiedzy o Rzeszowie, organizowana wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim. Wzięło w nim udział 110 uczniów. Finał i rozdanie nagród miały bardzo ładną oprawę.

– Funkcję redakcyjnego fotoreportera objął Aleksander Baranowski.

– Zarząd zaakceptował projekt wydania IV części „Sylwetek rzeszowian”.

– znany pisarz Zbigniew Domino w grudniu ukończył 85 lat. TPRz przyznało mu odznakę Przyjaciel Rzeszowa.

– 18 sierpnia Towarzystwo zorganizowało w ratuszu sesję popularno – naukową na temat „Rzeszów 70 lat stolicą województwa” oraz koncert na scenie w rynku „Zakochani w Rzeszowie, wykonawcami  byli artyści rzeszowscy.

– Urząd Miasta zaakceptował projekt organizowania festiwali piosenek o Rzeszowie, a w ich ramach konkursu na piosenkę o Rzeszowie.

2015 r. –

7 lutego w hotelu Rzeszów odbył się I Bal Przyjaciół Rzeszowa, jego współorganizatorami było Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich oraz TPRz.