Kolejna edycja konkursu MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM w Rzeszowie

Pragniemy, aby konkurs wyłonił najlepszych dając sygnał dla instytucji, firm, przedsiębiorstw, że opłaca się skupić uwagę na grupie seniorów i poprawie jakości ich życia. Prosimy o pomoc w typowaniu kandydatów do tego tytułu.

Tylko mieszkańcy, działający w swoim terenie, posiadacie najlepsze rozeznanie o takich miejscach i organizacjach, które chcielibyście wyróżnić.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 09 października 2023
listownie, na adres: Stowarzyszenie “Kreatyny Senior w Rzeszowie”, ul. Bohaterów 3/16, 35-112 Rzeszów lub e-mailowo na skrzynkę: skreatywnys@onet.pl

Zgłoszenie do konkursu wymaga przesłania dokumentów:

Formularz zgłoszenia podmiotu do konkursu:
https://kreatywnysenior.pl/data/konkurs-miejsce-przyjazne-seniorom/2023/ZALACZNIK_nr_1_do_regulaminu_konkursu_MPS_2023_-_Zgloszenie_podmiotu_INT_z.pdf

Zgoda kandydata na udział w konkursie:
https://kreatywnysenior.pl/data/konkurs-miejsce-przyjazne-seniorom/2023/ZALACZNIK_nr_4_do_regulaminu_konkursu_MPS_2023_-_Zgoda_kandydata_INT_z.pdf

Więcej informacji o konkursie na naszej stronie internetowej: https://kreatywnysenior.pl/mps/e2023/
oraz w filmie promującym konkurs: https://www.youtube.com/watch?v=2ysNh5aRdmM