Konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli ogłosił konkurs Innovative SMEs (Eurostars-3) w ramach programu Horyzont Europa 2021-2027.

Konkurs  dofinansowanie po stronie polskiej mogą się ubiegać: mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,

Dofinansowanie można uzyskać na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Bez ograniczeń tematycznych.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Konkurs ten nie uwzględnia możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych, a jedynie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Budżet konkursu. Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 1 950 000 EUR.

Termin składania wniosków trwa od 13.07.2022 r. do 15.09.2022 r.


Szczegółowe informacje w sprawie konkursu dostępne są na stronie: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2