Miasto dofinansuje pomoc społeczną i wsparcie mieszkańców

Kontynuacja programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, programy profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wsparcie seniorów, organizacji pozarządowych i osób potrzebujących różnego rodzaju pomocy, nie tylko materialnej. Pieniądze na te działania są zabezpieczone w budżecie Rzeszowa na 2024 rok.

Realiacją zadań z tego zakresu w imieniu prezydenta zajmie się Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.     

– Przygotowanie budżetu na politykę społeczną poprzedziło mnóstwo rozmów z osobami, które na co dzień zajmują się niesieniem pomocy, działają w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach i mają najlepszy obraz potrzeb oraz oczekiwań w tym zakresie. Bardzo się cieszę, że obok naszych urzędników oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej możemy liczyć na wsparcie organizacji pozarządowych, które pięknie się rozwijają i oferują szeroki wachlarz działań prospołecznych. Razem możemy zrobić dla mieszkańców jeszcze więcej, aby nikt nie czuł się wykluczony, aby wszystkim w Rzeszowie mieszkało i żyło się dobrze – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.      

Na działania Wydziału Polityki Społecznej w 2024 roku przeznaczono 9,84 mln zł (w 2023 roku było to 8,64 mln zł). Największa pula wydatków dotyczy obszaru ochrony zdrowia, na którą zarezerwowano  5,2 mln zł. W tej kwocie 1,92 mln zł to pieniądze przeznaczone na realizację programów polityki zdrowotnej (w 2023 roku wydano na ten cel 1,63 mln zł). 

W 2024 roku finansowane będą m.in. programy:

  • szczepień profilaktycznych przeciw grypie,
  • wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C,
  • wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego,
  • wczesnego wykrywania raka piersi,
  • profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych.

Kontynuowany będzie również program „Dofinansowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025”. Do tej pory objęto nim 26 par, z których pięć oczekuje już na potomstwo. Na sfinansowanie działań wydano już prawie 100 tys. zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie miasta na 2024 rok zarezerwowano 3,18 mln zł. Z tej puli zostaną m.in. udzielone dotacje celowe na wsparcie psychologiczne oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działania wzmacniające potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Na działania senioralne Urząd Miasta Rzeszowa zarezerwował 628 tys. zł (w 2023 roku było to 488 tys. zł). Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na udzielenie dotacji celowych na prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora, na działania aktywizacyjne dla osób w wieku senioralnym oraz na sfinansowanie dwóch zadań w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

  • „Zawieszony obiad kawa/herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+”,
  • „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – Rzeszowski Budżet Obywatelski na rok 2024.

100 tys. zł miasto przeznaczy na wsparcie organizacji pozarządowych. Kwota zostanie wykorzystana na szkolenia i doradztwo dla NGO oraz organizację targów i forum rzeszowskich NGO.

Co istotne, w 2024 roku Wydział Polityki społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa planuje pozyskać pieniądze z PFRON, które zostaną wydane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku urzędnikom udało się pozyskać z tego źródła 6,36 mln zł. 956 tys. zł wydano na rehabilitację zawodową, 4,91 mln zł na rehabilitację społeczną, a 494 tys. zł na wspieranie NGO zajmujących się rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnościami. Na przyszły rok miasto planuje pozyskanie kwoty przynajmniej w takiej samej wysokości.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to na przyszły rok 141,2 mln zł, ale tę kwotę w połowie roku zasilą dodatkowo dotacje zewnętrzne. Najważniejsza zadania MOPS w przyszłym roku to:

– działania na rzecz dziecka i rodziny w tym na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej,

– działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

– działania na rzecz osób dotkniętych kryzysem bezdomności,

– działania na rzecz osób dotkniętych kryzysem psychicznym,

– działania na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej,

–  realizacja świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, kierowane do rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnością.

– Zaplanowaliśmy na przykład pieniądze na zabezpieczenie seniorów i osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi. Będziemy wysyłać naszych opiekunów do ich domów. Specjalna pula pieniędzy zostanie przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia przy ul. Seniora, gdzie osoby starsze mogą spędzić czas, skorzystać z ciekawych warsztatów, rehabilitacji i zjeść ciepły posiłek. Pieniądze są zarezerwowane ponadto na działalność placówki wsparcia dziennego „Przystań” dla dzieci i młodzieży. Można tutaj spędzić czas, odrobić po szkole zadanie domowe, wziąć udział w warsztatach kreatywnego rozwoju i również zjeść coś ciepłego – mówi Irena Marszałek – Czekierda, dyrektor MOPS w Rzeszowie.

Ośrodek planuje także szerokie wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Rzeszowie. Pieniądze znajdą się m.in. na powstanie nowych rodzin ich wsparcie oraz koordynację pracy.

Placówka wsparcia dziennego ?Przystań? dla dzieci i młodzieży, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa