Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 354/5/2024 przy al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 13.03.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 354/5/2024 przy al. Tadeusza Rejtana
w Rzeszowie oraz możliwości składania wniosków w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci/95995-ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-nr-35452024-przy-al-tadeusza-rejtana-w-rzeszowie-oraz-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html