„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Ruszył nabór wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie rozpoczął nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pobyt dzienny). Wnioski można składać do 7 lipca 2023 r.

Program skierowany jest do członków rodziny lub opiekunów, którzy wymagają czasowej, doraźnej pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę na dzieckiem niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej MOPS w Rzeszowie – www.mopsrzeszow.pl/a,375,program-opieka-wytchnieniowa-pobyt-dzienny-edycja-2023. Na stronie internetowej ośrodka dostępne są także dokumenty wymagane do ubiegania się o przyznanie wsparcia. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu MOPS w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 14 w dni robocze, w godz. od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 lipca 2023 r.

Program realizowany przez miasto Rzeszów finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania to blisko 49 tys. zł