Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczna pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi”

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczna

Czytaj dalej