Pieniądze na pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców Rzeszowa

50 tysięcy złotych otrzyma od miasta Podkarpacki Bank Żywności. Pieniądze są przeznaczone na pomoc żywnościową dla potrzebujących mieszkańców Rzeszowa.

Szacuje się, że kwota pozwoli skierować pomoc do ok. 2500 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z problemami ubóstwa i niedożywienia. Przekazywana żywność będzie pochodzić z rezerw unijnych, zostanie także pozyskana lokalnie oraz od darczyńców z terenu Polski i zagranicy. Pomoc skierowana będzie do mieszkańców Rzeszowa i realizowana będzie na terenie miasta Rzeszowa.

– To jubileuszowa, dwudziesta już umowa którą miasto podpisuje z Podkarpackim Bankiem Żywności. To najlepszy dowód na to, że nasza współpraca przebiega bardzo dobrze. Dziękuję za zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom i wszelkie działania, które instytucja realizuje na rzecz mieszkańców Rzeszowa – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

– Pieniądze pozwolą nam pokryć koszty związane z dystrybucją i pozyskiwaniem żywności. Dotrzemy z pomocą do 2500 osób, ale organizując dodatkowo różnego rodzaju akcje, docelowo zapewnimy pomoc dla około 5000 ludzi. To działania skierowane głównie do najbardziej potrzebujących – seniorów, rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami – mówi Daniel Jakubowski, prezes zarządu Podkarpackiego Banku Żywności.

Dotację przyznano zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok pn.: „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych”. Podkarpacki Bank Żywności zrealizuje zadanie „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa”.

Przekazanie dotacji od miasta dla Podkarpackiego Banku Żywności przez wiceprezydent Rzeszowa, Krystynę Stachowską. Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa