Projekt budżetu Rzeszowa na 2023

– Miałem okazję pracować nad wieloma budżetami. Pamiętam różne czasy, ale chciałbym podkreślić, że od 21 lat, czyli od momentu, kiedy pracuję dla miasta, nie było trudniejszego budżetu Rzeszowa niż ten przyszłoroczny – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Podczas wtorkowej sesji Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa przedstawił radnym założenia przyszłorocznego budżetu miasta. Nie ukrywał, że sytuacja finansowa Rzeszowa, podobnie jak innych polskich samorządów nie jest łatwa. – Do 2020 roku byliśmy przyzwyczajeni, że każdy kolejny rok oznaczał poprawę finansową. Mogliśmy się cieszyć wzrostami dochodów z PIT, dochodów własnych. To niestety już się skończyło. Jest to efekt wprowadzonych zmian w systemie podatkowym państwa, które obniżają udział samorządu w PIT, kryzysu energetycznego, inflacji, wojny w Ukrainie – mówił prezydent Rzeszowa. – Podobne słowa usłyszeliście być może w doniesieniach z debat budżetowych w innych miastach wojewódzkich. Prezydent Lublina mówił, że budżet jego miasta jest najtrudniejszy w historii, prezydent Białegostoku mówił o „biedabudżecie”, a prezydent pobliskich Kielc wspominał, że po raz pierwszy przyjdzie Kielcom uchwalać budżet z deficytem. Podobne narracje usłyszycie od prezydentów Krakowa, Bydgoszczy, więc niezależnie od tego czy to miasto porównywalne do Rzeszowa czy większe, wszędzie skala kryzysu i skutek jest taki sam. Wszyscy samorządowcy podkreślają: to najgorszy budżet od 20, a może nawet 30 lat – dodał Konrad Fijołek.

Projekt budżetu Rzeszowa na rok 2023 zakłada wydatki na poziomie ok. 1,9 mld zł. Prezydent Rzeszowa, podczas wtorkowej debaty zwracał uwagę na radykalny spadek dochodów bieżących. – W związku z trudną sytuacją, wynikającą z obniżenia wpływów z PIT, zmian podatkowych, inflacji, kryzysu energetycznego musieliśmy ściąć wydatki bieżące, zapotrzebowania wydziałów, jednostek miasta, mieszkańców, stowarzyszeń aż o 250 mln zł. Pomimo tego i tak będziemy o ponad 43 mln zł na minusie – tyle wyniesie deficyt w wydatkach bieżących – podkreślał prezydent. – Według raportów, które przygotowuje Unia Metropolii Polskich, skumulowane ubytki dochodów PIT w Rzeszowie, które powstały w wyniku zmian polityki państwa, to kwota aż ponad 370 mln zł – dodał Konrad Fijołek.

– Projekt budżetu pokazuje jak trudna jest sytuacja i jak trudno jest łatać budżetowe dziury. Przypomnę – z 6 do 80 mln zł wzrósł koszt obsługi zadłużenia, ponad 110 mln zł mniej wpływa do budżetu miasta w wyniku zmian podatkowych, które zafundował nam rząd. Dodajmy do tego inflację i wzrost kosztów energii. Ponadto brak KPO, czyli 35,8 mld euro dla Polski, brak pieniędzy z Funduszu Spójności, czyli 76,5 mld euro dla naszego kraju. One zasiliłyby budżety samorządów. A ich nie ma w wyniku nieodpowiedzialnej polityki prowadzonej przez rząd – mówił Tomasz Kamiński, przewodniczący klubu Rozwój Rzeszowa.

Najważniejszym celem dla miasta w trudnym przyszłym roku będzie utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji. – Zależy nam na tym, aby miasto nie wyhamowało, dlatego zaplanowaliśmy na przyszły rok rekordowe ponad 381 mln zł na zadania inwestycyjne. Liczymy, że sporą część tej kwoty uda się nam refundować ze źródeł zewnętrznych – mówił prezydent Rzeszowa. Przykładowo  w 2021 roku na inwestycje wydane zostało 283 mln zł.

– Przygotowując projekty inwestycyjne braliśmy pod uwagę nową filozofię – Rzeszów ma być miastem przyjaznym, nowoczesnym, zielonym dlatego też duży nacisk został postawiony na zadania podnoszące jakość życia. To oczywiście nie oznacza, że nie będziemy inwestowali w rozbudowę układu drogowego. Będziemy, ale w taki sposób by rozkładać ruch na terenie miasta a nie kumulować go w centrum – podkreślał Konrad Fijołek.

Wśród zadań, które będą realizowane w przyszłym roku znalazły się przedsięwzięcia drogowe. Warto wymienić kontynuację projektowania fundamentalnych dla poprawy komunikacji w mieście rozwiązań takich jak przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i al. Powstańców Warszawy z budową wiaduktu i ronda czy też budowa wiaduktu, który połączy ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej. Projektowane będą także drogi na południu Rzeszowa, na os. Budziwój. W porozumieniu z powiatem i władzami Boguchwały w ramach tej inwestycji będzie uzgadniana najlepsza lokalizacji dla budowy nowego mostu Na Wisłoku. – Projektujemy ważne połączenie drogowe, które ułatwi dojazd z centrum do osiedli Słocina i Zalesie. Chodzi o połączenie ul. Krzyżanowskiego z Wieniawskiego. Projektowanie zakończy się wiosną przyszłego roku i wtedy będziemy chcieli ogłosić przetarg już na budowę drogi – informował prezydent. Największym przyszłorocznym przedsięwzięciem drogowym będzie rozpoczęcie budowy Wisłokostrady, czyli trasy, która połączy al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, czyli południową i północną część miasta. Dzięki niej odciążone zostanie śródmieście – m.in. al. Piłsudskiego i wiadukt Tarnobrzeski.

Wśród inwestycji związanych z edukacją znalazły się m.in. kontynuacja budów hal sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Zespole Szkół nr 1, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 na os. Staromieście. Zaplanowano także budowy nowych placów zabaw, terenów rekreacyjnych m.in. przy ul. Myśliwskiej, ul. Starzyńskiego, ul. Staszica. Kontynuowana będzie także budowa parku przy ul. Bł. Karoliny, będą nowe nasadzenia drzew. Zaplanowane są także prace przy tworzeniu Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ul. Wyspiańskiego, kontynuacja budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego a także przygotowania do budowy aquaparku.

Wybrane inwestycje zapisane w projekcie budżetu Rzeszowa na rok 2023 (z kwotami planowanymi do wydania w przyszłym roku):

– Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne – 25,7 mln zł

– Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego – 9,9 mln zł

– przebudowa ul. Warszawskiej – 34 mln zł

– zakup nowych autobusów – 48,4 mln zł

– rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy ul. Skrajnej – 10,8 mln zł

– Wisłokostrada – 25 mln zł

– przebudowa ul. Grunwaldzkiej – 2,4 mln zł

– Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul Miodowej – 2,5 mln zł

– Park dla seniorów przy ul. Staszica – 500 tys. zł

– przebudowa przystanków autobusowych – 20 mln zł

– rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i Mieszka I – 5,3 mln zł

– budowa drogi, która połączy Bł. Karoliny z Dynowską – 6,4 mln zł

– budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka – 5 mln zł

– Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 17 w Rzeszowie – 2,2 mln zł

– Budowa hali sportowej przy I LO – 2 mln zł

– Budowa placu zabaw przy ul. Myśliwskiej – 400 tys. zł

– Mini park rodzinny przy ul. Dębickiej – 373 tys. zł