Projekt konstytucji przestrzennej miasta gotowy

Mieszkańcy Rzeszowa mogą już zapoznać się z projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Dokument jest gotowy i został wyłożony do publicznych konsultacji. Te potrwają do 30 czerwca.

W dni robocze między godz. 10:00 a 18:00 można przejrzeć go podczas dyżurów w Urban Lab przy ul. 3 Maja. Tutaj na mieszkańców miasta czekają pracownicy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. Projekt studium jest dostępny także w BRMR przy ul. Ks. Jałowego 23a, gdzie można się z nim zapoznać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Mieszkańcy Rzeszowa będą mieli czas na zgłaszanie uwag do studium do 21 lipca. Zostaną one następnie przekazane prezydentowi Rzeszowa. Następnym krokiem będzie przedłożenie dokumentu do uchwalenia Radzie Miasta Rzeszowa.

Opracowanie i uchwalenie konstytucji przestrzennej miasta to jedno z głównych zadań, jakie na swoją pierwszą kadencję zapowiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Nowe studium ma być punktem wyjścia do opracowania i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części Rzeszowa.

Poleciłem, aby zarezerwować w nim mnóstwo terenów na zieleń i rekreację, głównie w dolinie Wisłoka, która ma być miejscem na wypoczynek. We współpracy z architektem miasta oraz planistami chcemy zaplanować dalszy rozwój miasta w sposób harmonijny i zrównoważony – zapowiada prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. 

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną przez nas przekazane prezydentowi Rzeszowa. Studium jest dokumentem strategicznym, kierunkowym, zawiera zapisy i wytyczne dla całego miasta. Mówimy jednak o kierunkach rozwoju, a nie szczegółach. Na jego podstawie będzie można następnie przygotowywać i uchwalać miejscowe plany zagospodarowania, które będą już bardziej szczegółowe – tłumaczy Barbara Pujdak, dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Dla wygody mieszkańców uruchomiono elektroniczny formularz składania uwag do projektu studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dostępny jest on na platformie VOXLY pod adresem: www.voxly.pl. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia już w trakcie wyłożenia projektu studium.

Narzędzie ułatwia:
– przeglądanie mapy studium,
– składanie uwag na automatycznie generowanym formularzu.

Instruktaż narzędzia


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Nowe studium ma zastąpić dokument uchwalony w 2000 roku. Jak podkreślają miejscy planiści, stare studium jest już nieaktualne i obejmuje swoimi zapisami zaledwie połowę powierzchni miasta, które od tego czasu zwiększyło swoją powierzchnię z 53,69 km kw. do 128,5 km kw. Następnym krokiem będzie przedłożenie dokumentu Radzie Miasta Rzeszowa, która musi go uchwalić. BRMR liczy, że projekt nowego studium uda się przekazać radnym jesienią tego roku.

One thought on “Projekt konstytucji przestrzennej miasta gotowy

Możliwość komentowania została wyłączona.