Projekt tzw. uchwały krajobrazowej dla Rzeszowa

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. uchwały krajobrazowej.

Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. uchwały krajobrazowej.

https://bip.erzeszow.pl/pl/2032-biuro-architekta-miasta/102073-obwieszczenia.html