Trwa przebudowa ul. Warszawskiej w Rzeszowie. Inwestycja za ponad 33 mln zł

Trwają już zaawansowane prace przy konstrukcji nowej części drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego. W najbliższych dniach na przebudowywanym odcinku ul. Warszawskiej rozpocznie się układanie warstw nowej nawierzchni.

– Dzięki rozbudowie rzeszowskiego odcinka ul. Warszawskiej oraz jego kontynuacji już poza granicami miasta zyskamy komfortowy dojazd do węzła autostrady A4 Rzeszów Zachód – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Ta inwestycja jest jedną z największych trwających obecnie w Rzeszowie. Jej zakres obejmuje rozbudowę do czterech pasów około kilometrowego odcinka drogi, od wysokości skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy Rzeszowa. Częścią tego zadania jest także rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską, rozbudowa odcinków ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej. Zadanie obejmuje także budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Przebudowa rzeszowskiego odcinka ulicy Warszawskiej rozpoczęła się w ubiegłym roku. Prace prowadzi wybrana w przetargu firma – Strabag. Wykonano już sporą ich część. Zrobiono m.in. korytowanie pod konstrukcję nowej jezdni po lewej stronie wraz ze wzmocnieniem podłoża. Ułożono także warstwy podłoża wraz z podbudową z kruszywa. Ponadto zostały ułożone krawężniki, wykonano korytowanie pod ciąg pieszo – rowerowy.

Zakończono roboty na przejeździe kolejowo – drogowym polegające na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem pociągów, poszerzeniu przejazdu oraz przebudowie przepustu. Dodatkowo wykonano przewiert pod torami dla kanalizacji deszczowej oraz sygnalizacji. Wybudowano oświetlenie drogowe w obrębie i obok przejazdu kolejowego ul. Myśliwskiej. Zakończono także roboty branży elektrycznej.

Trwają prace związane z przebudową infrastruktury technicznej – teletechnicznej, gazowej, wodociągowej oraz sanitarnej. Kontynuowane są prace związane z budową chodnika na odcinku od ul. Miłocińskiej. W najbliższych dniach na przebudowywanym odcinku ul. Warszawskiej rozpocznie się układanie warstw nowej nawierzchni. Przebudowa rzeszowskiego odcinka ulicy Warszawskiej potrwa do końca tego roku. Koszt tej inwestycji to 33,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakończyły się natomiast prace budowlane na odcinku drogi powiatowej będącej przedłużeniem rzeszowskiej ulicy Warszawskiej. To zadanie objęło przebudowę i poszerzenie do czterech pasów ruchu odcinka drogi o długości ok. 3 km, od granicy Rzeszowa do węzła autostrady A4 Rzeszów Północ. Inwestorem tego zadania jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Rzeszów uczestniczył  finansowo w tym przedsięwzięciu, ponieważ część tej drogi przebiega przez osiedle Pogwizdów Nowy. Wsparcie miasta wyniosło ponad 11 mln zł.

Przedłużenie ul. Warszawskiej poza granicami miasta, w kierunku węzła autostrady A4, fot. Adam Lampart, Urząd Miasta Rzeszowa