W Rzeszowie powstają dwa nowe mosty i estakada

Na budowie Wisłokostrady trwają już m.in. prace przy budowie dwujezdniowej estakady, która przebiegać będzie nad linią kolejową Kraków-Medyka.

Wisłokostrada jest jedną z największych inwestycji drogowych współczesnego Rzeszowa i największym z prowadzonych obecnie zadań drogowych. Jej wartość to prawie 170 mln zł. – Dzięki tej inwestycji połączymy nową drogą południe miasta z północą i dalej z drogą ekspresową S19. Prace w ramach tego zadania są prowadzone równocześnie w wielu miejscach. Budowany jest m.in. już nowy most Załęski oraz most przebiegający nad rzeką Młynówką. Wykonawca rozpoczął już także prace przy posadowieniu estakady, która przebiegać będzie nad torami kolejowymi – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Nowy most Załęski będzie obiektem trzyprzęsłowym o całkowitej długości ok. 81 m. Obiekt będzie się składał z dwóch niezależnych konstrukcji, na których zaprojektowano po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na każdej z nitek. Prace przy budowie przeprawy idą sprawnie. Wykonane zostały już m.in. pale pod wszystkimi podporami nowego mostu, zabetonowano już także ławy fundamentowe skrajnych podpór a także przyczółek nitki prawej od strony ul. Ciepłowniczej.

Równolegle trwają prace przy budowie drugiej przeprawy, która powstaje na rzece Młynówka. Tam także wykonano m.in. pale pod podporami. Trwa już także budowa estakady. Będzie to obiekt składający się z dwóch niezależnych konstrukcji o długości  373,69 m (nitka lewa) oraz 270,74m (nitka prawa). Podobnie jak na moście Załęskim zaprojektowano tu po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na każdej z nitek.

Dodatkowym obiektem inżynierskim który zostanie wybudowany w ramach Wisłokostrady jest mur oporowy w rejonie ul. Konfederatów Barskich. Wykonawca zakończył budowę palisady i kontynuuje prace zbrojeniowe.

W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod nasypy, budową nasypu od strony ul. Dworaka wraz z budową infrastruktury podziemnej.

Wykonawca Wisłokostrady jest konsorcjum firm – ANTEX II Sp. z o.o. i Wysowa Mosty Sp. z o.o. Inwestycja będzie gotowa wiosną 2026 roku.

zdjęcie z placu budowy Wisłokostrady w Rzeszowie,fot. Gegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa