Warsztaty międzypokoleniowe dla rozwoju srebrnej gospodarki na osiedlu Śródmieście w Rzeszowie

Organizatorzy akcji zachęcają zainteresowane osoby do zapoznania się z broszurą, która jest częścią materiałów informacyjnych przygotowanych w ramach projektu pn. Warsztaty międzypokoleniowe dla rozwoju srebrnej gospodarki na osiedlu Śródmieście w Rzeszowie, – realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszów Smart City

– Zadanie publiczne którego celem jest: Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”.

Realizacja – Członkowie Stowarzyszenia Rzeszów Smart City:

  • Piotr Buczek
  • Mateusz Chmiel
  • Anna Kolomycew
  • Ewa Kubejko-Polańska (koordynator projektu)
  • Opracowanie graficzne: Katarzyna Szpyrka

Współpraca: Koło Naukowe Liderzy Biznesu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

____________________________

Stowarzyszenie udostępniło już informację na swojej stronie facebookowej: https://www.facebook.com/rzeszowsmartcity/  

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Plakat promujący pn. Warsztaty międzypokoleniowe dla rozwoju srebrnej gospodarki na osiedlu Śródmieście w Rzeszowie

Załączniki: