Wotum zaufania dla prezydenta Konrada Fijołka

Podczas sesji Rady Miasta Prezydent Rzeszowa przedstawił „Raport o stanie Miasta Rzeszowa za 2023 rok”. Tradycyjnie dokument ten stanowi podsumowanie całorocznej działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa, a w szczególności przedstawia realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Rzeszowa oraz budżetu obywatelskiego. Dane prezentowane w raporcie przedstawiają stan na 31 grudnia 2023 r.

-Rok 2023 był inny niż poprzedni. W pracach samorządu nastał czas wzmożonych działań służących realizacji zadań dyktowanych przede wszystkim nie sytuacjami kryzysowymi (choć miasto z nieodległym lotniskiem wciąż pełniło rolę głównego światowego hubu pomocy humanitarnej i militarnej dla dotkniętej agresją Rosji Ukrainy), lecz potrzebami, które wynikały z dynamiki wewnętrznego rozwoju i jego uwarunkowań – mówił Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa.

W 2023 roku miasto zintensyfikowało wysiłki związane z rozwiązaniem problemów zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacją zaniedbanych terenów śródmiejskich. Po wielomiesięcznym procesie konsultacji społecznych, korekt proponowanych rozwiązań i uzgodnień, Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, które – uwzględniając wielorakie uwarunkowania – wskazuje kierunki rozwoju naszego miasta aż do 2045 roku.

Najważniejsze wydatki miasta

Przedstawiany przez prezydenta raport zawiera wszelkie dane, dochody i wydatki ponoszone przez miasto. Wśród najważniejszych wydatków, finansowanych przez samorząd Rzeszowa znalazła się  oświata i wychowanie, na które przeznaczono w ubiegłym roku 770,6 mln zł. Koszty transportu to 441,9 mln zł.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to koszty 139,9 mln zł, a wydatki miasta na politykę rodzinną i społeczną wyniosły 130,8 mln zł. 

-Miniony rok, mimo najtrudniejszej od 20 lat sytuacji finansowej, spowodowanej niezależnymi od nas  czynnikami, był również rokiem wielu inwestycji – mówił prezydent Fijołek.

Miejskie inwestycje

Jeśli chodzi o zadania związane z oświatą, w 2023 roku zakończyła się warta 16,5 mln zł rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego, który wzbogacił się o nową halę sportową i część edukacyjną. Kontynuowano prace przy budowie hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego (koszt całkowity 12 mln zł) oraz przy budowie hali i części przedszkolno-edukacyjnej szkoły i przedszkola przy ul. Skrajnej na osiedlu Staromieście (17,5 mln zł).

Te dwie inwestycje zostaną oddane do użytku w tym roku. 2023 rok przyniósł rozpoczęcie największej inwestycji drogowej ostatnich lat w Rzeszowie – Wisłokostrady.

Ubiegły rok to także zakończenie innych ważnych projektów. Pierwszy z nich to budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, dzięki któremu zmieniło się oblicze terenu przed głównym dworcem kolejowym. W 2023 roku na to zadanie z kasy miasta poszło ponad 49 mln zł. Drugi to przedsięwzięcie drogowe – rozbudowa ul. Warszawskiej, czyli trasy na północy miasta będącej dojazdem do węzła autostrady A4 Rzeszów Północ. Na to zadanie z budżetu miasta wydane zostało ponad 45 mln zł.

Zieleń i rekreacja

Miasto mocno inwestowało także w tworzenie nowych zielonych miejsc rekreacyjnych, czyli w poprawę jakości życia mieszkańców. Wymienić tu można np. wart ponad 1,3 mln zł kolejny etap budowy paru przy ul. Błogosławionej  Karoliny na prężnie rozwijającym się osiedlu Kotuli. Zbliżona kwota posłużyła rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Wieniawskiego, powstały także nowe parki m.in. przy ul. Staszica, Króla Augusta, Dębickiej czy też plac zabaw na os. Pogwizdów Nowy.

-Miniony rok był rokiem działania dla mieszkańców i z mieszkańcami, budowania miasta przyjaznego, zielonego, z szeroką ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną. Ale również miasta przyjaznego dla biznesu, które oferuje swoim mieszkańcom dobre miejsca pracy. Zauważył to magazyn Forbes, który uznał Rzeszów najbardziej przyjaznym dla biznesu średnim miastem- mówił Konrad Fijołek.

Plan na cztery strategiczne dla Rzeszowa dokumenty

Prezydent przedstawił też najważniejsze plany na przyszłość. – Przed nami konieczność przygotowania i uchwalenia czterech fundamentalnych dokumentów, strategicznych na lata następne, które będą opierały się na naszych dotychczasowych dzianiach- powiedział Konrad Fijołek.

Te dokumenty to :  Strategia rozwoju miasta do 2050  roku, Plan ogólny miasta, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który pozwoli sięgnąć po fundusze europejskie, oraz Kontrakt Klimatyczny będący efektem udziału Rzeszowa w programie Net Zero Cities, do którego zakwalifikowało się tylko pięć polskich miast, w tym Rzeszów.

Na sesję Rady Miasta Rzeszowa przybyła również Wojewoda Podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Andrzeja Deca.

Po przedstawianiu raportu tradycyjnie odbyła się dyskusja radnych miejskich, która zakończyła się głosowaniem radnych i udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta Konrada Fijołka

zdjęcie z Sesji Rady Miasta, fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa