Współpraca zagraniczna miasta Rzeszowa

-Zauważyłem, że wyjazdy zagraniczne budzą pewne emocje, a więc trzeba więcej na ten temat powiedzieć – mówił Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa.

– Rzeszów stał się podmiotem bardzo znaczących zmian geograficznych za sprawą wojny. Staliśmy się swego rodzaju centrum świata. Z jednej strony to smutny fakt, bo z powodu wojny. Ale też to ogromne wyzwanie i szansa dla miasta, aby z tej nowej roli na mapie świata skorzystać. Stąd też w realizacji mojej polityki – skorzystać z tej szansy. Dzisiaj jesteśmy w pierwszej lidze miast polskich, ale mamy szansę grać w pierwszej lidze światowej. Nie zdarzało się, aby nas zapraszali, czy to burmistrz Nowego Jorku, czy przywódcy organizacji międzynarodowych. Występowałem przed prezydentami miast UE. Chwali się rzeszowian, jak znakomicie pomogliśmy uchodźcom, nie zdarzało się to wcześniej. Mamy pochwały z całego świata i to niezwykle ważny moment, aby tu działać i grać. Dzisiaj jedna z najważniejszych rzeczy to tytuł Miasta – Ratownika, to jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Musimy być tam, gdzie zbierano dla nas dary, aby im podziękować. A także próbować pozyskać pożytki i uczestniczyć w życiu gospodarczym. Rzetelnie na ten temat dyskutujmy, my nie mamy nic do ukrycia, nie traktujmy naszych wyjazdów jako wycieczki prezydenta czy urzędników, ale to ważna misja, a bilans z tego dla miasta niezwykle korzystny.

Poniżej przedstawiamy efekty wizyt prezydenta za granicą i spotkań z politykami z całego świata.


Gainesville – Miami 9-14.02.2022r
.

Gainesville

Pierwsza wizyta prezydenta w mieście partnerskim na zaproszenie Burmistrza Gainesville i środowisk polonijnych, z których część prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski i Rzeszowa. 

Efekt:

-nawiązanie kontaktów i współpraca pomiędzy miastami w dziedzinie wspierania start-up’ów i technologii medycznych

-pozyskiwanie know-how na temat organizacji hubu innowacji wraz z przestrzenią inkubacyjną i coworkingową.

-26 października 2022r. Burmistrz Gainesville, Lauren Poe i radni miasta przekazali dla Rzeszowa czek o wartości 20 tys. dolarów. Pieniądze zostały zebrane podczas akcji charytatywnej „The Amazing Give”, aby pomóc Rzeszowowi w opiece nad uchodźcami z Ukrainy. To efekt wizyty prezydenta w lutym br. i dobrych stosunków między miastami.

Miami

Wyjazd na zaproszenie Polonii, udział w Kongresie 60 Milionów w towarzystwie Ambasadora RP w Waszyngtonie Krzysztofa Szczerskiego, Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Adriana Kubickiego, Marszałka Senatu i firm polonijnych. Kongres jest współorganizowany przez G2A Arena, a bierze w nim udział m.in. Prezes CM Medyk Stanisław Mazur

Efekt:

– Zaproszenie przez burmistrza Nowego Jorku,

– włączenie Rzeszowa do programu szkoleniowego Open World, finansowanego przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM Rzeszowa zaangażowanych w opiekę nad uchodźcami.

-udział w wydarzeniu World for Ukraine.


Bielefeld-6-9.05.2022

Pierwsza wizyta prezydenta w mieście partnerskim na zaproszenie burmistrza Bielefeldu. Udział w uroczystościach 3 Maja, organizowanych przez Polonię, Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bielefeldzie.

Przekazanie informacji na temat pomocy na rzecz uchodźców w Rzeszowie i organizacji procesów integracji.

Efekt: 

– Zorganizowany w Rzeszowie Kongres Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich i Kongres Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich z udziałem Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie i kilkudziesięciu osób z Niemiec.

– Pozyskanie grantu ok. 1 miliona zł, od dużej firmy niemieckiej, zlokalizowanej pod Bielefeldem, na utworzenie Miejskiego Centrum Integracji

Realizacja planowanego na przyszły rok projektu z dofinansowaniem UE.


Mississauga (Kanada) + Buffalo (USA)-11-16.05.2022

Misissauga

Rzeszów jest inicjatorem sieci miast lotniczych. To inicjatywa gospodarcza i wizerunkowa. Zakłada wspólny udział w targach, wspólne działania z Radą Gospodarczą i misję gospodarczą z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Spotkanie z burmistrz Mississaugi Bonnie Crombie.

Spotkanie z Toronto Global i Konsul Generalną RP w Toronto Magdaleną Pszczółkowską.

Spotkanie z Cyclone Manufacturing – polonijną firmą lotniczą, członkiem Doliny Lotniczej oraz firmą lotniczą Rampf (kontakt podtrzymany podczas targów Farnborough Air Show w lipcu 2022 – spotkanie z Doliną Lotniczą, nawiązanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami)

Efekt:

Modelowy przykład kontynuacji działań związanych z wyjazdem:

  1. Wizyta w Mississauga i Toronto – spotkanie z firmami, agencją promocji gospodarczej Toronto Global, przedstawicielami środowisk polonijnych w Kanadzie
  2. Kontynuacją tematów rozpoczętych w Kanadzie było spotkanie na Forum Biznesu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie 5 października z Prezesem PAIH, przedstawicielami Ambasady Kanady w Polsce i szefem placówki PAIH w Toronto – omówienie konferencji „Doing Business with Canada”
  3. 12 października odbyła się ww. konferencja w Rzeszowie – ok. 40 firm wzięło udział w seminarium na temat prowadzenia biznesy w Kanadzie, wejścia na rynek kanadyjski – konferencja dotyczyła aspektów prawnych, finansowych i kulturowych związanych z prowadzeniem biznesu z Kanadyjczykami.
  4. Kolejnym elementem będzie w kwietniu 2023 r. organizacja misji gospodarczej rzeszowskich i podkarpackich firm do Montrealu i Toronto. Firmy będą reprezentować dwa sektory – gaming i lotnictwo. Firmy lotnicze, oprócz misji i wizyt studyjnych (w tym w Pratt & Whitney Canada) wezmą udział w Aeromart Montreal – targach lotniczych w Montrealu. Polskie stoisko na tych targach, współfinansowane przez rządową agencję PAIH, będzie tak naprawdę stoiskiem rzeszowskim i podkarpackim.

Buffalo

Pierwsza wizyta prezydenta w mieście partnerskim, spotkanie z burmistrzem Byron’em Brown’em. Podziękowanie za organizację pomocy ze strony Polonii amerykańskiej w Buffalo.

„Pomost International” – spotkanie z wolontariuszami kursu, którzy ze względu na pandemię, a potem wojnę w Ukrainie, nie mogli zorganizować kolejnej edycji. Podtrzymanie kontaktu, zaproszenie na 2023 r. 


Espoo Finlandia -8-10.06.2022

Udział w Eurocities Annual Conference. Rzeszów jest członkiem „Eurocities” największej organizacji zrzeszającej miasta na świecie. Prezydent Rzeszowa jest członkiem Walnego Zgromadzenia i obowiązkowo bierze udział w głosowaniach.

Wystąpienie prezydenta wraz z burmistrzem Wilna i przedstawicielem Charkowa w sprawie organizacji procesu pomocy Ukrainie i sytuacji na granicy. Przedstawienie okoliczności przyznania Rzeszowowi tytułu „Miasto-Ratownik”.

Efekt:

-Przyznanie Rzeszowowi 60 tysięcy euro dofinansowania ze strony Związku Miast Francuskich.

-50 tysięcy euro od firmy Safran na integrację uchodźców na rynku pracy


Berlin – 23.06.2022

Udział w ILA Berlin Air Show

Rzeszów wziął udział w targach lotniczych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Doliną Lotniczą i miastem Stalowa Wola. 

Efekt:

-Promocja gospodarcza regionu – modelowy przykład współpracy administracji z biznesem


Bruksela 12-14.06.2022

Udział w inauguracji programu Net Zero Cities, misji 100 europejskich miast które będą neutralne klimatycznie do 2030 roku.

Efekt:

-W ramach tego projektu, pula dofinansowania wynosi 360 mln euro.


Farnborough 20-23.07.2022

Udział w Farnborough International Airshow

Pierwsza wizyta w mieście partnerskim uznanym ośrodku przemysłu lotniczego, gdzie siedzibę ma wiele firm lotniczych, m.in. BASE, Gulfstream czy Airbus.

Efekt:

-Na bazie współpracy pomiędzy miastami Rushmoor i Rzeszowem, podpisano umowę pomiędzy klastrami lotniczymi: Doliną Lotniczą i Farnborough Aerospace Consortium, która rozpoczęła współpracę pomiędzy klastrami.

-korzyść wizerunkowa dla miasta – wywiad prezydenta dla BBC

-Podczas wizyty w Rushmoor prowadzono rozmowy na temat wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców. Dzięki współpracy Rzeszowa i Rushmoor i uzgodnieniom podjętym podczas wizyty część uchodźców znajdujących się w Rzeszowie mogła rozpocząć nowe życie w Wielkiej Brytanii.

-Zainicjowano współpracę pomiędzy wojskiem brytyjskim i polskim (Podhalańczykami)

-Konferencja „Doing Business with UK” (podobna do kanadyjskiej) i przedstawienie oferty inwestycyjnej dla firm brytyjskich. Współpraca z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową .Możliwość inwestowania firm brytyjskich w Rzeszowie i rzeszowskich w Wielkiej Brytanii. 

-Udział w inicjatywie „Race to zero” w ramach współpracy z Rushmoor i Ambasadą Brytyjską w Polsce, w kampanię podmioty deklarują podjęcie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Dzięki udziałowi w tej inicjatywie Rzeszów prezentował swoje rozwiązania w transporcie podczas konferencji LCV Cenex Event w Milton Keynes w UK, a także współpracował z londyńską dzielnicą Hammersmith & Fulham w celu pozyskania know-how dot. autobusów wodorowych,


Nowy Jork 2.10-4.10.2022

Celem wyjazdu było spotkanie z Polonią, Burmistrzem Nowego Jorku i radnymi, podziękowanie za pomoc w kryzysie uchodźczym. W okręgu wyborczym Radnego Roberta Holdena mieszka Polonia, która organizowała pomoc humanitarną dla Ukrainy, a Rzeszów pomagał w jej przewożeniu. Kontynuując dotychczasowe wspólne działania, Stany Zjednoczone i Polonia chcą pomagać w odbudowie Ukrainy i robić to za pośrednictwem Rzeszowa.

Prezydent wziął udział w 85. Paradzie Pułaskiego, największym święcie Polonii, następnie odbył spotkania z przedstawicielami Polonii.

Spotkanie z Burmistrzem Nowego Jorku Eric’em Adamsem oraz radnymi Nowego Jorku, m.in. Radnym Robertem Holdenem, Radną Joann Ariola, Senatorem Marcinem Bosackim, Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku Adrianem Kubickim i Wielkim Marszałkiem Parady Pułaskiego Marcinem Lucem.

W spotkaniu u burmistrza Nowego Jorku brali udział także Senator Marcin Bosacki, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego Marcin Luc. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kryzysu uchodźczego i wymiany doświadczeń w tym temacie, ponieważ w Nowym Jorku od lat przebywa wielu uchodźców/migrantów z Ameryki Południowej.


Sacheon 18-21.10.2022

Udział w targach Sacheon Air Show – PKF brał udział w otwarciu z Burmistrzem Sacheon.

Wizyta w firmie KAI (od której polski rząd kupuje samoloty szkoleniowe) – przedstawienie Doliny Lotniczej. Prezes KAI otrzymał zaproszenie do Rzeszowa. Ponieważ samoloty KAI będą serwisowane w Polsce, na pewno będą korzystać z usług firm z Rzeszowa i podregionu rzeszowskiego – celem nadrzędnym wizyty było przedstawienie oferty gospodarczej Rzeszowa i podregionu rzeszowskiego.

Spotkanie z burmistrzem Sacheon, z którym od 20 lipca 2018 r. łączy nas list intencyjny o współpracy – rozmowy dotyczyły przede wszystkim ściślejszej współpracy miast w zakresie gospodarki – chcemy, żeby Sacheon stało się kolejnym miastem partnerskim. Profilem jest bardzo zbliżone do Rzeszowa – gospodarka jest oparta głównie na przemyśle lotniczym.

Efekt:

– Kontakty z Sacheon zaczęły się dzięki współpracy Doliny Lotniczej ze swoim koreańskim odpowiednikiem.

– Sieć miast lotniczych – inicjatywa Rzeszowa polegająca na współpracy miast, których gospodarki opierają się m.in. na przemyśle lotniczym – są to lub będą nasze miasta partnerskie, klastry lotnicze w tych miastach też ze sobą współpracują (Rzeszów – kanadyjska Misssissauga – brytyjskie Rushmoor – koreańskie Sacheon) – wspólny udział w targach, konferencjach, organizacja misji gospodarczych.

– W 2023 roku burmistrz Sacheon odwiedzi Rzeszów – planujemy wtedy podpisanie umowy o współpracy.

– Dzięki naszym relacjom, miasto Sacheon pokryło koszty pobytu (hotel, wyżywienie i przejazdy lokalne) dla dwóch przedstawicieli Doliny Lotniczej (1 z klastra i 1 firma z Rzeszowa – EL-Automatyka)

-29 września prezydent miał spotkanie z Ambasadorem Korei Płd. w Polsce – rozmowy o współpracy gospodarczej i koreańskich inwestycjach – przygotowujemy się do organizacji misji gospodarczej do Rzeszowa dla koreańskich firm i organizacji konferencji Doing Business with South Korea.


Barcelona 14-18.11.2022

Udział w targach SCEWC Barcelona – po raz pierwszy Rzeszów ma tam stoisko promocyjne

ML System jest naszym głównym partnerem

Zaproszenie do udziału w targach dla rzeszowskich start-up’ów – wsparcie miasta dla rozwijających przedsiębiorstw – Maas Loop (kruszarki do butelek, gospodarka obiegu zamkniętego), FlyTrip (aplikacja dla podróżujących samolotami), Aquares (retencja), Connected Life (sensory), ParkCash (parkowanie)

Prezentacja wdrożeń smart city w Rzeszowie dla miast i firm francuskich i kanadyjskich.

Spotkania z dyplomatami podczas podróży zagranicznych i działalność międzynarodowa prezydenta, dały efekt w postaci przyznanego grantu w wysokości 1 miliona zł na projekt modernizacji hali targowej oraz uruchomieniem transzy finansowej na inne projekty miejskie przez Europejski Bank Inwestycyjny. Rzeszów otrzymał również 10 mln złotych z UNICEF.

-Wczoraj też odwiedziliśmy kilka naszych firm, np. LPP, potentat polski ubraniowy – buduje w naszej strefie przy lotnisku fabrykę – docelowo na 1500 osób. 450 osób z Ukrainy już znalazło tam pracę. Chcemy rozwijać miasto. Wszystko robimy po to, aby mądrze skorzystać z szans historycznych, jakie się przed nami otworzyły. Aby budować relacje gospodarze, ściągać inwestycje, zatrzymywać tu część ludzi -powiedział prezydent Konrad Fijołek.

Konferencja, na której prezydent Konrad Fijołek szeroko omówił zakres współpracy zagranicznej miasta Rzeszowa