Zobowiązania podatkowe w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że decyzje ustalające osobom fizycznym wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości, w tym pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, na 2023 rok są w trakcie doręczania.

Podatnicy, którzy nie otrzymali ww. decyzji na co najmniej 14 dni przed terminem płatności I raty (tj. 15.03.2023r.) zobowiązani są do jej uregulowania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ponadto Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że zgodnie z przepisami ustaw podatkowych ww. podatki nie są naliczane gdy wysokość zobowiązania na 2023 rok nie przekracza najmniejszych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tj. 9,80 zł.