15 komputerów od UNHCR dla Centrum Nauki Zdalnej w Rzeszowie

NHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, przekazała Rzeszowowi sprzęt komputerowy. Będzie on służył ukraińskim uczniom w powstającym obecnie Centrum Nauki Zdalnej.

Przedstawiciele UNHCR przekazali łącznie 15 komputerów, które trafiły na razie do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa. Za pośrednictwem wydziału sprzęt zasili powstające w Rzeszowie Centrum Nauki Zdalnej dla uczniów z Ukrainy. – W planach mamy utworzenie czterech takich Centrów, w których uczyli się będą przebywający obecnie w Rzeszowie młodzi ludzie z Ukrainy. Będą korzystali z lekcji online odbywających się w szkołach na Ukrainie – mówi Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Pierwsze z Centrów powstanie przy ul. Gałęzowskiego 2, w Punkcie Informacji Oświatowej. Tam właśnie wykorzystany zostanie sprzęt podarowany w poniedziałek przez UNHCR. Kolejne Centra planowane są w budynkach Młodzieżowego Domu Kultury przy al. Piłsudskiego 25 i przy ul. Osmeckiego 51. Czwarte zlokalizowane ma być w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Staszica 16a.