7 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na rewitalizację, ochronę i opiekę nad zabytkami. Łącznie, prawie 90 000 zł

7 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa na rewitalizację,  ochronę zabytków i  opiekę nad zabytkami. Łącznie, prawie 90 000 zł.

Dzisiaj w Ratuszu podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały wybrane w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dwóch otwartych konkursów.  Pierwszy, dotyczył działań w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego, drugi – rewitalizacji. Obydwa konkursy koordynowane są przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Cieszę się, że możemy chociaż trochę wesprzeć fundacje i stowarzyszenia, które dbają o naszą historię, tradycje, przybliżają nam nasz region i rozwijają na inne kultury. Wszyscy wiemy jak ważne są to kwestie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli na te konkursy przeznaczyć jeszcze większe kwoty- powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa.

W ramach pierwszego konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę  60 000 zł. Otrzymali je:

  • Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – dotacja w wysokości 13 000 zł na realizację zadania pn. Ścieżka historyczno-przyrodnicza – Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie.
  • Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – dotacja w wysokości 11 000 zł na realizację zadania pn. Wystawa archeologiczna na wolnym powietrzu „Świat pod stopami”.
  • Fundacja IKS – dotacja w wysokości 16 000 zł na realizację zadania pn. Rzeszowski szlak modernizmu.
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia – dotacja w wysokości 9 000 zł na realizację zadania pn. Staromiejska ścieżka historyczna.
  • Fundacja Rzeszowska – dotacja w wysokości 11 000 zł na realizację zadania pn. Willa Januszów.

Drugi konkurs ofert dotyczył wsparcia zadań realizowanych na podstawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”. W ramach tego konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 29 222 zł. Otrzymali je:

  • Stowarzyszenie Rzeszów Smart City – dotacja w wysokości 10 000 zł na realizację zadania pn. Warsztaty międzypokoleniowe dla rozwoju srebrnej gospodarki na osiedlu Śródmieście w Rzeszowie.
  • Fundacja LEVEL UP – dotacja w wysokości 9 980 zł na realizację zadania pn. Wyciągarka 2;
  • Fundacja Koi Koi – dotacja w wysokości 9 242 zł na realizację zadania pn. #discoveryourjapan.