Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach

Co łączy Palermo ze Zwięczycą? Ile w Rzeszowie było domów Edwarda Janusza? Jaką rolę w historii rzeszowskich piwnic odegrali alpiniści z Klubu Wysokogórskiego Kraków? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w książce „Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach”.

Pomysł publikacji zrodził się w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa. Początkowo na miejskiej stronie internetowej www.erzeszow.pl zaczęły pojawiać się szkice o rzeszowskich zabytkach. Anonse o kolejnych wpisach ukazywały się na facebookowym profilu Rzeszowa i spotykały się z dużym odzewem internautów. To uzmysłowiło autorkom z Biura MKZ – dyrektor Edycie Dawidziak, Karolinie Chomiczewskiej i wspierającej je Dominice Ziębie – że jest zapotrzebowanie na takie informacje, że warto je zebrać i zaproponować miłośnikom nie tylko tzw. resovianów, ale i turystom poszukującym rzetelnej wiedzy o mieście, w postaci zwartej publikacji.

– Przygotowane przez autorki teksty, zredagowane są językiem fachowym, ale i przystępnym. Ich wartość podnosi fakt, że nie stanowią kolejnej kompilacji informacji od dawna dostępnych, lecz są pokłosiem ustaleń dokonywanych w ramach bieżącej działalności biura, tj. podczas oględzin obiektów zabytkowych, opracowania dokumentacji konserwatorskiej lub rozmów z właścicielami – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

„Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach” to zbiór dwudziestu tekstów o wybranych obiektach zabytkowych z terenu Rzeszowa, ukazanych pod kątem ich złożonej i nie zawsze oczywistej historii. Publikacja uchyla ponadto rąbka tajemnic o historycznych technikach i technologiach zastosowanych w ich wykonaniu oraz wystroju. Czytelnicy znajdą w niej informacje o rzadko podejmowanych zagadnieniach związanych z przeprowadzonymi pracami konserwatorskimi, którym owe obiekty zawdzięczają swoją egzystencję i dzięki którym przetrwały w obecnej  formie. Są w niej również informacje o działaniach, które doprowadziły do ich przekształceń.

– Książka ta ma na celu uświadomić czytelnikom, że każdy zabytek, niezależnie od jego klasy czy  powszechnego uznania, to prawdziwy świadek historii będący namacalnym materialnym świadectwem czasów minionych i ludzi, którzy powołali je do życia – podkreśla Edyta Dawidziak, Miejski Konserwator Zabytków.

Publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom Rzeszowa piękna i unikatowości lokalnych zabytków poprzez zwrócenie uwagi na cenne elementy stylu architektonicznego, zastosowanych technologii oraz walory wyposażenia i wystroju wnętrz.

Teksty zawarte w książce „Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach” można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (https://www.erzeszow.pl/pl/1073-zabytki-rzeszowa/68036-ciekawostki-o-rzeszowskich-zabytkach.html?srch=ciekawostki#ak0). Natomiast tych, którzy są zainteresowani książkowym wydaniem zachęcamy do regularnego śledzenia profilu Rzeszów Stolica Innowacji na Facebooku. Będą tam pojawiać się konkursy, w których nagrodą będą egzemplarze „Ciekawostek o rzeszowskich zabytkach”.