Dodatkowe siły do walki ze skutkami zimy w Rzeszowie

400 ton soli zużyli drogowcy w niedzielę i poniedziałek do posypywania dróg na terenie miasta. Na wniosek prezydenta Rzeszowa do akcji usuwania skutków sobotniego ataku zimy dołączyli strażnicy ochotnicy z 12 jednostek na terenie miasta.

W nocy z soboty na niedzielę w Rzeszowie spadło miejscami nawet 50 centymetrów śniegu. Konsorcjum firm, które odpowiada za zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta uruchomiło swoje pojazdy, ale głównie ze względu na intensywne opady, efekty ich pracy nie były satysfakcjonujące. Dlatego w poniedziałek rano w ratuszu zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego, podczas którego zapadły ważne decyzje.

Prezydent Rzeszowa w porozumieniu z Komendantem Miejskim Straży Pożarnej uruchomił jednostki OSP w Rzeszowie, które rozpoczęły już prace na wszystkich osiedlach. W pierwszej kolejności strażacy ochotnicy będą pomagać miejskim służbom i jednostkom w odśnieżaniu chodników, przejść dla pieszych, przystanków i okolic budynków użyteczności publicznej – m.in. przedszkoli, szkół, przychodni, urzędów pocztowych.

– Zdecydowałem się na taki ruch, aby usprawnić pracę naszych służb. Poleciłem, aby w gotowości do pracy pozostawał cały sprzęt służący do odśnieżania. Jednostki, które za to odpowiadają, mają z niego maksymalnie korzystać. Ponieważ tak obfitych opadów śniegu w mieście nie było od lat, pomoc OSP pozwoli nam szybciej udrożnić newralgiczne miejsca i ułatwić życie mieszkańcom – mówi prezydent Konrad Fijołek.  

Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które odpowiada za odśnieżanie dróg i chodników, od sobotniej nocy do poniedziałku na drogi wysypano prawie 400 ton soli, a w szczycie na drogach pracowało 52 pojazdy. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie z efektów pracy nie jest zadowolony i zapowiada, że za niedociągnięcia zostaną wyciągnięte konsekwencje. Prezydent Konrad Fijołek polecił także przyspieszenie akcji odśnieżania przystanków i zatok autobusowych, za co odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego. Wykonawca, który będzie zbierał nadmiar śniegu z przystanków ma skoordynować prace z MPGK, aby nie dochodziło do sytuacji, gdy na odśnieżony przystanek spychany jest śnieg z jezdni.

Dodatkowe siły na przystanki autobusowe zostaną skierowane dzisiaj popołudniu i przez całą noc zatoki oraz perony będą sprzątane. Nadmiar śniegu ma być wywożony samochodami ciężarowymi. Także dzisiejszej nocy śnieg będzie wywożony z miejsc parkingowych w centrum Rzeszowa.

Sieć miejskich dróg objętych zimowym utrzymaniem na zlecenie miasta liczy aż 600 km. Z kolei powierzchnia chodników, ścieżek rowerowych i schodów to aż 812 tysięcy metrów kwadratowych. Jednocześnie przypominamy, że za odśnieżanie terenu bezpośrednio przy prywatnych posesjach odpowiadają ich właściciele i zarządcy.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych powołał zespół odpowiedzialny za zimowe utrzymanie swoich terenów.

Powstała lista osób, które dbają o to by zima nie dała się zbyt mocno we znaki mieszkańcom. Stworzono dla każdej zaangażowanej do akcji osoby zakres czynności. We wszystkie dni wolne od pracy i święta wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury.

Intensywne prace rozpoczęli o godzinie 4 nad ranem z soboty na niedzielę. Ich zadaniem jest nie tylko odśnieżanie dojść do klatek schodowych, ale także monitorowanie nawisów śnieżnych na dachach oraz sopli. MZBM na okres zimy wynajął trzy firmy zajmujące się usuwaniem nawisów i sopli. Odśnieżaniem chodników i dojść do klatek schodowych zajmuje się 12 firm, z którymi MZBM podpisał umowy. Na całym terenie zarządzanym przez miejską spółkę systematycznie obserwowane podczas intensywnych opadów są duże drzewa by zapobiec łamaniu się konarów pod naporem mokrego śniegu. Podobne prace prowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, który kontroluje pokrywę śnieżną w koronach drzew na terenach zieleni miejskiej. W razie konieczności zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z terenów zielonych. Pomimo to, ZZM zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej uwagi podczas korzystania z terenów rekreacyjnych w pobliżu drzew.

Alejki i schody znajdujące się na terenach parków i zieleńców zostały odśnieżone i posypane piaskiem. Główne alejki znajdujące się na cmentarzach komunalnych Wilkowyja i Pobitno są odśnieżone i posypane. Na pozostałych cmentarzach prowadzone są prace związane ze zwalczaniem śliskości. Dalsze działania będą podejmowane zależnie od pogody.

odśnieżanie okolic ulicy Słocińskiej przez strażaków OSP fot. Adam Lampart