Dropshipping niskie ceny – duże problemy ?

DROPSHIPPING NISKIE CENY – DUŻE PROBLEMY?

Zakupy online w ostatnich latach doganiają, a czasami nawet wyprzedzają swoją popularnością tradycyjne zakupy stacjonarne. W miarę rozwoju rynku ecommerce, pojawiają się coraz to nowsze sposoby na dystrybucję towarów. Jednym z takich modeli sprzedaży online jest tzw. dropshipping, który możemy spotkać również na Polskim rynku.

Czym jest dropshipping?
Dropshipping to model logistyczny sprzedaży internetowej, w którym towar jest bezpośrednio wysyłany przez producenta lub innego dostawcę do klienta, a rola sklepu internetowego ogranicza się do przyjmowania zamówień i przekazywania ich dostawcy. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą dużo inwestować, aby rozpocząć sprzedaż online. Mogą oferować produkty, których fizycznie nie posiadają i uniknąć kwestii związanych z magazynowaniem.

Dropshipping z Azji

W miarę rozwoju sprzedaży internetowej zwiększa się dostępność do światowych platform handlowych, takich jak chiński portal AliExpress, gdzie głównymi sprzedawcami są małe i średnie chińskie firmy. Dostępność produktów w niskich cenach przyczyniła się do popularności dropshippingu, w którym polscy przedsiębiorcy oferują produkty dostępne m.in. na takich platformach. Zamówienia są przekazywane do azjatyckich sprzedawców, którzy realizują je na podstawie danych klienta przekazanych w trakcie zamówienia lub korzystając z integracji z polskim sklepem internetowym. W rezultacie polski przedsiębiorca odpowiada głównie za obsługę klienta i marketing, podczas gdy produkty fizycznie znajdują się w Chinach i są dostarczane bezpośrednio do konsumenta po złożeniu zamówienia.

Dropshipping a pośrednictwo w sprzedaży

Obecnie większość przedsiębiorców wykorzystujących dropshipping określa tę działalność jako pośrednictwo w sprzedaży. W takim modelu sprzedawca jest podmiotem trzecim, zazwyczaj spoza Unii Europejskiej, z którą polski pośrednik współpracuje. To pozwala przedsiębiorcom wyizolować się od odpowiedzialności za wady produktów, kierując reklamacje do producenta lub hurtownika. Warto jednak pamiętać, że choć taki model sprzedaży jest zgodny z prawem (art. 353111 Kodeksu Cywilnego), polscy przedsiębiorcy muszą jasno informować konsumentów (zgodnie z art. 8 ustawy o prawach konsumenta), że działają jako pośrednicy. Strona internetowa i regulamin powinny wyraźnie wskazywać na rolę pośrednictwa w imporcie, a nie działalności sklepu internetowego. Konsument musi zdawać sobie sprawę, że umowę zawiera z pośrednikiem, a sprzedawcą jest podmiot spoza Polski.

Zagrożenia dla konsumentów

Rozkwit rynku e-commerce idzie w parze z rosnącymi zagrożeniami dla konsumentów dokonujących zakupów online. Często zdarza się, że strony internetowe pośredników wyglądają jak sklepy internetowe, prezentują produkty po atrakcyjnych cenach i używają terminologii typowej dla sklepów, sugerując, że towar jest dostępny do zakupu. W rezultacie klienci myślą, że kupują produkty od polskiego sprzedawcy, a trudności pojawiają się później. Opóźnienia w dostawie (nawet kilku tygodni), dodatkowe opłaty (np. cło), wadliwe produkty lub różnice względem opisu, brak polskojęzycznego menu czy produkty nieoryginalne — to najczęstsze problemy. Gdy klienci próbują skorzystać z praw konsumenta, takich jak prawo do odstąpienia od umowy lub reklamacji, przeważnie są odsyłani do rzeczywistego sprzedawcy spoza Polski.

Jak uniknąć oszustw?

Aby uniknąć problemów, warto dokładnie przestudiować regulamin witryny przed zakupem. Jeśli regulamin zawiera informacje o działalności pośrednika, który świadczy usługi pośrednictwa w zakupie od sprzedawców, jest to znak, że mamy do czynienia z dropshippingiem. Warto zwrócić uwagę na definicje pośrednika i sprzedawcy, miejsce siedziby sprzedawcy oraz zasady odstąpienia od umowy i reklamacji towaru niezgodnego z umową. W przypadku bardzo niskich cen, należy zachować ostrożność, gdyż mogą one wiązać się z poważnymi problemami.

Projekt pt. “Rzeszów – miasto świadomych konsumentów” finansowany ze środków Miasta Rzeszowa. Ma on na celu poszerzenie świadomości oraz wzmocnienie wiedzy o prawach konsumenta wśród mieszkańców Rzeszowa. Nasze działanie jest nieodpłatne i ma edukować obywateli, w szczególności seniorów (tzw. srebrnych konsumentów) oraz młodzież, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

Więcej informacji na stronie www.lexcultura.pl