Działalność gospodarcza – trwa nabór wniosków o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w dalszym ciągu prowadzi nabory wniosków o przyznanie:

  • JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   oraz

  • REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Maksymalna kwota dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia *.

Szczegóły znajdują się na stronie rzeszow.praca.gov.pl

____________________________

Kontakt z Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Rzeszowie w zakresie: 

środków na podjęcie działalności gospodarczej – tel. 17 2500271

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – tel. 17 2500234

* Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło 6.156,25 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (M. P. poz. 764)).