Ekoteam zasadził dęby przy zbiorniku na wodę MPWiK

Młodzież z I LO w Rzeszowie, stowarzyszenie Ekoskop i rzeszowski MPWiK – taki ekoteam postanowił działać, a efekt to 21 nowych drzew, które wzbogaciły rzeszowski ekosystem. To dęby szypułkowe, które posadzono w okolicy zbiorników na wodę na osiedlu Pobitno.

Młodzież – zapał, głębokie przekonanie o słuszności działania, wielkie zaangażowanie, ręce do pracy i głód wiedzy na tematy biologiczne.

Ekoskop – inspiracja, bagaż wiedzy ekologicznej przekazanej młodzieży i praktyczne przygotowanie oraz sadzonki drzew.

MPWiK – zasada, że każdy skrawek wolnego terenu na działkach należących do spółki warto przeznaczyć pod zieleń, gotowość do działania i logistyka

Taki zestaw kompetencji musiał oznaczać jedno – sukces.

Na terenie należącym do spółki w okolicy zbiorników na wodę zdatną do picia na osiedlu Pobitno w środę przed południem spotkali się uczniowie z I LO w Rzeszowie, przedstawiciel stowarzyszenia EKOSKOP Mirek Ruszała oraz przedstawiciele rzeszowskiego MPWiK.

Mirek Ruszała dostarczył na miejsce sadzonki dębów szypułkowych, odpowiednią ilość kompostu oraz narzędzia. Geodeci z MPWiK wyznaczyli miejsca, w których można było posadzić drzewa, a pracownicy działu sieci wysłali na miejsce beczkowóz z wodą niezbędną do podlewania sadzonek. Praca ruszyła kiedy na miejsce dotarli uczniowie I LO. Instruktażu jak skutecznie posadzić drzewa, jak wykopać odpowiedni dołek jak go wypełnić udzielił Mirek Ruszała. Długo i barwnie opowiadał o dębach, które sadzono, nawiązywał do polskich tradycyjnych drzew, które znalazły swoje ważne miejsce w literaturze.

Z takim bagażem wiedzy uczniowie I LO rozpoczęli pracę. Chłopcy i dziewczęta kopali dołki, nawadniali wsypany kompost i ostatecznie ustawiali dęby szypułkowe. Podlewano je dużą ilością wody z beczkowozu MPWiK. Na koniec ekipa zasiała jeszcze kilkumetrowy skrawek łąki kwietnej.

Młodzież z I LO zasadziła 21 dębów szypułkowych.

Skąd wziął się pomysł by sadzić dęby na terenie MPWiK? Opowiada Mirek Ruszała: – Podczas jednego ze spotkań w rzeszowskim Urban Labie rozmawialiśmy z dyrektorem I LO o konieczności sadzenia drzew na terenie miasta. Wspomniał o tym, że młodzież z jego szkoły bardzo chętnie się tym zajmie, ale potrzebuje wsparcia. Od razu podjąłem wyzwanie i pierwsze kroki skierowałem do Marka Ustrobińskiego, prezesa MPWiK. I tu nie było nawet chwili wahania. Prezes Marek Ustrobiński od razu przystał na naszą inicjatywę. Tak to się zaczęło.

– Przystałem na propozycję z satysfakcją. Bo to między innymi komunikat z zewnątrz spółki, że nasze dotychczasowe działania lokują nas w świadomości społecznej jako firmę, której ekologia leży mocno na sercu. Systematycznie rozbudowujemy nasze instalacje fotowoltaiczne. Produkujemy energię elektryczną i cieplną w procesie tzw. kogeneracji. Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody od kilku lat wysiewamy łąki kwietne, zorganizowaliśmy tam pasiekę pszczelą, wieszamy budki dla jerzyków. Więc przedstawiciel EKOSKOPU trafił pod właściwy adres – mówi prezes Marek Ustrobiński. 

Sadzenie 21 dębów szypułkowych przez I LO w Rzeszowie,stowarzyszenie Ekoskop, rzeszowski MPWIK, fot. archiwum MPWIK Rzeszów