Generator eNGO – rejestracja na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

W związku z wdrożeniem systemu informatycznego Generator eNGO Urząd Miasta Rzeszowa organizuje szkolenia warsztatowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zainteresowanych aplikowaniem o środki publiczne na podstawie konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Szkolenia odbędą się w Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab, ul. 3 Maja 13 w dwóch terminach:

I termin: 31 stycznia 2023 r., w godz. 15.30 – 18.30

II termin: 7 lutego 2023 r., w godz. 15.00 – 18.00

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla potrzeb szkolenia zabezpieczone będą 23 stanowiska komputerowe, przy których mogą pracować równocześnie 2 osoby, łącznie 46 osób. Istnieje możliwość udziału dodatkowych osób, nie więcej niż 15, które zadeklarują udział w szkoleniu z własnym laptopem.

W celu dokonania rejestracji na szkolenie należy wypełnić formularz:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YCBF9vrtHE6nFn_kNgvwic40Ls0TmeBMisOFutjqLAxUMkgwUThNWFkxU1AzRkNaQ0hSTlpFTTI5Sy4u


Równocześnie informujemy, że w razie potrzeby zostaną zorganizowane dodatkowe szkolenia.

Grafika promująca szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z systemu informatycznego Generator eNGO