II Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek “Świąteczne spotkanie”

International Champions Team sp. z o.o., zaprasza do współpracy przy organizacji  przedsięwzięcia organizowanego na terenie miasta Rzeszowa. II Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek “Świąteczne spotkanie” organizowane jest po raz drugi. Miejscem, w którym odbędzie się wydarzenie jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Nadsyłanie zgłoszeń przez Uczestników zostało już uruchomione i będzie trwało do 23 grudnia włącznie. Następnie Jury wyłoni Finalistów, którzy w dniu 12 stycznia wezmą udział w Przesłuchaniach Finałowych z występami “na żywo”. Po zakończeniu Przesłuchań Finałowych odbędzie się Gala, a na niej wręczenie nagród wszystkim Laureatom. 

Serdecznie zapraszamy do osobistego wzięcia udziału w Gali w dniu 12 stycznia o godzinie 17:00.Regulamin Festiwalu  dostarczy   Państwu   szczegółowych   informacji   na   temat organizatorów, publiczności, lokalizacji festiwalowych wydarzeń, celów Festiwalu i sposobów ich osiągnięcia, jak również wartości, które Festiwal Kolęd i Pastorałek wniesie do Państwa organizacji.

Kim jesteśmy?

Festiwal Kolęd i Pastorałek jest organizowany przez International Champions Team sp. z o.o. Przedsięwzięcie odbywać się będzie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiej oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.International Champions Team promuje polską kulturę, sztukę, tradycje poprzez   organizację   wydarzeń   kulturalnych  i jednoczenie   ludzi pragnących przyczynić się do tworzenia pozytywnego wizerunku polskiej muzyki i kultury.Organizator festiwalu z dumą łączy liczne przedsięwzięcia kulturalne – kursy tańca, pokazy akrobatyczne, występy wokalne.

plakat promujący II Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek “Świąteczne spotkanie”

Załączniki: