Indeks Zdrowych Miast 2022. Rzeszów ma najlepsze w Polsce usługi społeczne i komunalne

Rzeszów został wysoko oceniony także w kategorii Zdrowie, w której brano pod uwagę m.in. realizowane w mieście programy polityki zdrowotnej a także w kategorii Edukacja.

Indeks Zdrowych Miast 2022 przygotowali eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, sieci medycznej Grupy Lux Med oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Sprawdzono, które z 66 największych polskich miast zapewniają najlepsze warunki do życia. – Tworząc Indeks Zdrowych Miast zadaliśmy sobie wiele pytań: co oznacza termin zdrowe miasto, jakie są główne obszary, w których miasta mogą i podejmują działania, aby poprawić jakość życia, a zarazem zdrowie mieszkańców. Patrzyliśmy zarówno na praktyki polskich, jak i zagranicznych miast, oczywiście uwzględniając specyfikę naszych samorządów. Skupiliśmy się na miastach na prawach powiatu, aby móc porównać jednostki samorządu terytorialnego, które mają podobne zadania i funkcje – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektorka ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, cytowana w raporcie.

Indeks Zdrowych Miast jest narzędziem, które pokazuje, jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkańców. Eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorący udział w projekcie, wskazali co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast, oraz które spośród nich są najlepszymi miejscami do życia. „Podczas prac wyłoniono osiem głównych obszarów, ważnych z punktu widzenia tworzenia warunków dla zdrowego życia. Indeks obejmuje obszary: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury, przestrzeni. Dokładnej analizie poddano m.in. realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnię terenów zielonych czy jakość powietrza. Indeks jest narzędziem, które bardzo szeroko pokazuje, co jest ważne dla mieszkańców, na jakie aspekty zwrócić uwagę i w co inwestować, aby stworzyć zdrową i zrównoważoną przestrzeń miejską” – czytamy w raporcie Indeks Zdrowych Miast 2022.

Z badań wynika, że najzdrowszym miastem w Polsce jest Warszawa. Obok niej na podium znalazły się Opole i Chorzów. Rzeszów wśród 66 przebadanych miast zajął bardzo wysokie piąte miejsce. Za stolicą Podkarpacia znalazły się m.in. Gdynia, Sopot, Poznań, Wrocław.

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych kategorii, które były sprawdzane, Rzeszów okazał się liderem w kraju pod względem usług komunalnych i społecznych. Na potrzeby Indeksu w tej kategorii przeanalizowano m.in. takie dane jak, centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice na 10 tys. osób, dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat, liczba obiektów sportowych na 100 tys. osób, stwierdzone przez policję przestępstwa na 1000 mieszkańców, awarie wodociągów na 1 km sieci.

Rzeszów pierwsze miejsce zajął także w kategorii Ludność i pokolenia. W tym przypadku autorzy raportu analizowali m.in. medianę wieku mieszkańców, saldo migracji. Rzeszów wysoko został oceniony także w kategorii Zdrowie (8 miejsce w kraju), w której brano pod uwagę m.in. realizowane w mieście programy polityki zdrowotnej a także w kategorii Edukacja (9 miejsce w Polsce), gdzie pod uwagę brano m.in. uczestnictwo dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyniki egzaminu maturalnego.

– Wysokie miejsce naszego miasta w badaniach bardzo cieszy i pokazuje, że kierunek działań społecznych i inwestycyjnych, który jest realizowany w Rzeszowie jest bardzo dobry. Oczywiście ten raport też jest sygnałem do jeszcze intensywniejszych prac jeśli chodzi np. o kategorię Zieleń. Tutaj prace już trwają, w tym roku posadziliśmy ok. 1,3 tys. drzew, w tym blisko 500 dużych, powstały nowe ogrody i parki. Kolejne tego typu działania są już przygotowywane – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.