Indeks Zdrowych Miast – Rzeszów liderem w dwóch kategoriach

Rzeszów zajął pierwsze miejsce w kategorii Ludność i pokolenia oraz Usługi komunalne i społeczne w Indeksie Zdrowych Miast – rankingu przygotowywanym przez Grupę LUX MED, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Open Eyes Economy Summit (Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej).


Rozdanie nagród odbyło się 21 listopada br. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, podczas 8 edycji kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Indeks Zdrowych Miast opracowuje szczegółowe dane dotyczące jakości życia w 66 miastach Polski, mających status miast na prawach powiatu.

Rzeszów spośród 66 miast, okazał się liderem w dwóch z ośmiu kategorii:

Ludność i pokolenia
Sytuacja demograficzna jest jednym z obszarów, które mają znaczenie dla prowadzenia polityki zdrowych miast. W ramach tego obszaru uwzględnione były m.in. wskaźniki ilustrujące stan zdrowia ludności, jak liczba zgonów z powodu chorób o charakterze cywilizacyjnym, jak również wskaźniki odnoszące się do procesów demograficznych i struktury populacji. Uwzględniony był tutaj wiek mieszkańców, współczynnik feminizacji oraz ogólne saldo migracji.

Usługi komunalne i społeczne
W ramach tego obszaru analizie poddane zostały w szczególności usługi, których wpływ na jakość zdrowia mieszkańców jest kluczowy, tj. zaopatrzenie w ciepło, gospodarka odpadami, usługi wodno-kanalizacyjne, ale także kultura fizyczna i sport oraz bezpieczeństwo publiczne.Raport Indeks Zdrowych Miast 2023 dostępny jest na stronie:

https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/indeks-zdrowych-miast

zdjęcie z rankingu przygotowanego przez Grupę LUX MED, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Open Eyes Economy Summit pod nazwą Indeks Zdrowych Miast, fot. Maciej Mikołajewski