Informacja dotycząca rejestracji pojazdów w celu wywozu ich z kraju i uzyskania tablic wywozowych

Urząd Miast Rzeszowa informuje, że w związku ze zwiększonym zainteresowaniem rejestracją pojazdów w celu wywozu ich z kraju i uzyskaniem tablic wywozowych (czerwonych), od dnia 5 maja 2022 r. prowadzone są zapisy ustalające daty i godziny obsługi dla zainteresowanych osób.


Zapisy prowadzone są przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa w Punkcie Informacyjnym przy Placu Ofiar Getta 7 lub telefonicznie pod numerem 17 875 44 54.