Inwestycja na os. Pogwizdów Nowy w Rzeszowie

Przetarg na zaprojektowanie budowy ul. Chmajówka na os. Pogwizdów Nowy został rozstrzygnięty. Wybrana w nim firma ma 14 miesięcy na przygotowanie dokumentacji tego zadania.

Temat budowy ulicy Chmajówka był omawiany podczas spotkania prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka z mieszkańcami znajdujących się na północy miasta osiedli: Pogwizdów Nowy i Miłocin Św. Huberta, które odbyło się w lutym. Niedługo po spotkaniu ogłoszony został przetarg na wybór firmy, która zrealizuje pierwszy etap tej inwestycji – opracuje dokumentację projektową budowy drogi. Został on już rozstrzygnięty – zwyciężyła firma z Rzeszowa. Umowa została podpisana. Koszt dokumentacji to 215 tys. zł. Projekt będzie gotowy wiosną przyszłego roku.

Inwestycja objąć ma budowę ul. Chmajówka na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do ul. Łąkowej – o długości prawie 600 metrów. Jezdnia ma mieć szerokość minimum 5 metrów, jednostronny chodnik lub drogę dla pieszych i rowerów. Zadanie obejmie budowę skrzyżowań ul. Chmajówka z ul. Myśliwską, ul. Pogwizdowską i ul. Łąkową. Częścią inwestycji będzie także budowa oświetlenia na projektowanym odcinku drogi.