Jak bezpiecznie dotrzeć do urzędów w Rzeszowie? Uczą osoby z niepełnosprawnościami

Nikt nie zna lepiej potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niż inne osoby z niepełnosprawnościami. Właśnie dlatego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa oddał w ich ręce program mający pokazać bezpieczne sposoby na dotarcie do urzędów osobom starszym i ze szczególnymi potrzebami.

– Dla niektórych osób odwiedzenie urzędów wiąże się ze strachem i obawami związanymi z przebyciem drogi, dostępnością chodników, przystanków oraz bezpiecznym i najkrótszym pokonaniem trasy. Z myślą o tych osobach powstało zadanie  „Multimedialne wsparcie osób z niepełnosprawnościami i starszych w dostępnym i bezpiecznym dotarciu do Urzędów w Rzeszowie” – wyjaśnia Andrzej Burnat, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dodaje, że zdaniem zajęła się Fundacja LIDERON wraz z Portalem Rampa. Właśnie te organizacje wygrały przygotowany przez miasto konkurs i miały za zadanie przygotowanie map pokazujących dostępne trasy dotarcia do punktów, z których najczęściej korzystają mieszkańcy Rzeszowa. Dla lepszej dostępności, powstały nie tylko tradycyjne mapy, ale również filmy dokładnie pokazujące drogę do różnych urzędów, z uwzględnieniem nawet najmniejszych przeszkód. Organizacje zadbały też o wideo pokazujące dostępność Urzędu Miasta przy ul. Ofiar Getta 7.

– W tym między innymi pokazali działania pętli indukcyjnej przez osobą z niepełnosprawnością słuchu oraz działania powiększalnika przez osobę z niepełnosprawnością wzroku – nadmienia Andrzej Burnat.

Materiały stworzone przez Fundację LIDERON oraz Portal Rampa – pokonujemy bariery można zobaczyć na stronie: https://bip.erzeszow.pl/1563-dostepnosc/78076-mapy-dostepnych-tras-dla-osob-starszych-i-z-niepelnosprawnosciami.html (filmy pojawią się w przyszłym tygodniu). Znajdziemy je także na portalu erzeszow.pl, w zakładce „Mieszkańcy”, dalej w podstronie „Dostępność” i po kliknięciu w tekst „Mapy dostępnych tras dla osób starszych i z niepełnosprawnościami”.