Kampania informacyjno – edukacyjna pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Na terenach Gminy Miasto Rzeszów w ramach ww. zadania w październiku br. posadzono rośliny miododajne tj. 30 szt. drzew oraz 20 szt. krzewów. W rejonie placu zabaw przy ul. Grabskiego nasadzono: 10 szt. klona pospolitego, 10 szt. lip drobnolistnych, 5 szt. klona jawora, 5 szt. katalpy oraz 10 szt. pęcherznicy kalinolistnej, 5 szt. krzewuszki, 5 szt. derenia białego. Rośliny te wzbogacą istniejącą zieleń, a także korzystnie wpłyną na rozwój bioróżnorodności.zdjęcie przedstawiające nasadzenia drzew i krzewów w ramach zadania pn.: “Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.