Kładka dla pieszych i rowerzystów powstanie na os. Drabinianka

O budowę kładki nad rzeką Strug wystąpili do Konrada Fijołka, Prezydenta Rzeszowa mieszkańcy osiedla.

Kładka na Strugu poprawić ma komunikację pieszą i rowerową pomiędzy ulicami Jachowicza, Koło i Podmiejską i w przyszłości ułatwić dojście do nowej szkoły, która powstaje na osiedlu Drabinianka. O realizację takiej inwestycji wystąpili mieszkańcy osiedla. Pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania, na wniosek prezydenta Rzeszowa, zostały już zarezerwowane w budżecie miasta.

Przetarg na wybór firmy, która przygotuje projekt, zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji budowy nie tylko samej kładki dla pieszych i rowerzystów (długość ok. 33 m, szerokość minimum 3 m) ale m.in. także dochodzących do przyszłej kładki ścieżek rowerowych (w kierunku północnym od kładki – długość ok. 120m, w kierunku południowym długość ok. 100m) oraz dróg dojazdowych i skrzyżowania projektowanej drogi z ul. Jachowicza.

Dokumentacja inwestycji ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.