Komunikat w sprawie preferencyjnego zakupu drugiej transzy paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

W dniach od 9 do 31 stycznia 2023 r.  Miasto Rzeszów przyjmuje wnioski na zakup preferencyjny węgla w cenie 1980 zł brutto za tonę. 

Kto może złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Rzeszowa? 

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym położonym na terenie miasta Rzeszowa, 
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 

UWAGA: 

 • uprawnieni mieszkańcy Rzeszowa, którzy w roku 2022 złożyli wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych muszą ponownie złożyć wniosek na zakup węgla na kolejny okres 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r.
 • uprawnieni mieszkańcy gminy Trzebownisko, którzy będą chcieli nabyć węgiel po 1 stycznia 2023 r. muszą wystąpić z nowym wnioskiem do Gminy Trzebownisko o wydanie zaświadczenia na kolejny okres 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. 

Sposób złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla dla uprawnionych mieszkańców Rzeszowa: 

 • osobiście w punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Langiewicza 15, Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w budynkach Urzędu przy ul. Ofiar Getta 7 i Okrzei 1 w godzinach pracy urzędu,  
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów, 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Formularz wniosku o zakup węgla dostępny jest pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/2705-dystrybucja-wegla/63935-wniosek-o-preferencyjny-zakup-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych.html

Uwaga! Wniosku nie można złożyć telefonicznie. 

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. W przypadku błędów lub braku wymaganych informacji wnioskodawca zostanie wezwany do poprawy lub ich uzupełnienia. 

Rozpatrzenie wniosku obejmuje: 

 • weryfikację, czy wnioskodawca otrzymał dodatek węglowy, 
 • jeśli wnioskodawca nie złożył wniosku o dodatek węglowy, uprawnienie do preferencyjnego zakupu węgla zweryfikowane zostanie w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Uwaga! Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku weryfikacji pozytywnej lub negatywnej wniosku drogą wskazaną we wniosku.  

 
Dodatkowe informacje: 

 • złożenie wniosku jest bezpłatne, 
 • wnioskodawca, będący osobą fizyczną zamieszkującą w gospodarstwie domowym położonym na terenie miasta Rzeszowa, nie może zakupić węgla w preferencyjnych cenach na terenie gminy innej, niż Gmina Miasto Rzeszów.  

Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla uprawnionych mieszkańców Rzeszowa i Trzebowniska. 

Rusza druga transza dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach w Rzeszowie. Węgiel dostarczany jest przez Tauron Wydobycie S.A. i pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski i Janina. Mieszkańcy Rzeszowa oraz Trzebowniska mogą nabyć węgiel w cenie 1980 zł brutto za tonę (cena nie obejmuje kosztów transportu indywidualnego). 

Sprzedaż węgla w porozumieniu z Miastem prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. 

Aby zapewnić sprawną obsługę pracownicy MPGK będą kontaktować się telefonicznie z tymi mieszkańcami Rzeszowa i Trzebowniska, którzy złożyli i złożą wnioski oraz zostali pozytywnie zweryfikowani, w celu umówienia terminu odbioru węgla przy al. Sikorskiego 428

Kontakt będzie realizowany w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 8:00 do 16:00 oraz czwartki i piątki od 9:00 do 17:00.

Miejsce i termin odbioru węgla:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, al. Sikorskiego 428 w Rzeszowie, w dni powszednie, od poniedziałku do środy w godz. 8:00 – 16:00, w czwartki i piątki od 9:00 do 17:00. 

Węgiel można odebrać samodzielnie własnym środkiem transportu, osobiście lub przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku. 

Płatność za węgiel: 

 • gotówką przy odbiorze węgla, 
 • kartą płatniczą przy odbiorze węgla, 
 • cena 1980 zł za tonę węgla. 

Przy zakupie węgla należy przedstawić dokument tożsamości. 

Uwaga! Zmieniły się zasady dotyczące sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach. 

Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwia przeniesienie zapotrzebowania niewykorzystanego w pierwszym okresie (do 31 grudnia 2022r.), na następny (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego (węgla) albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość powiększa limit na drugi okres (od 1 stycznia 2023 r.).