Konferencja „Przemoc lubi milczenie – Rzeszów krzyczy jednym głosem: STOP PRZEMOCY”

W dniu 22 listopada 2023 r., o godzinie 9:00, w hotelu Rzeszów przy alei Józefa Pisłudskiego 44, odbędzie się konferencja pod nazwą: „Przemoc lubi milczenie – Rzeszów krzyczy jednym głosem: STOP PRZEMOCY”.

Konferencja  poświęcona jest profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy domowej. W trakcie wydarzenia obecni będą specjaliści w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.

Potwierdzenie udziału należy zgłaszać pod adresem email: konferencja@mopsrzeszow.pl do dnia 17 listopada 2023 r.