Konkurs Prezydenta Miasta Rzeszowa na opracowanie projektu gry o tematyce ekologicznej

Prezydent Miasta Rzeszowa zaprasza do zgłaszania opracowań projektów gier o tematyce ekologicznej w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/374/2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 sierpnia 2023 roku. 

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców miasta Rzeszowa, w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu.

Zgłoszenia należy składać do 30 listopada 2023 roku do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody:
I miejsce – hulajnogi elektryczne i kaski,
II miejsce – rowery miejskie składane i kaski,
III miejsce – deskorolki elektryczne i kaski.

Treść Zarządzenia oraz Regulamin dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/2278-edukacja-ekologiczna/49948-konkursy-ekologiczne/84205-konkurs-prezydenta-miasta-rzeszowa-na-opracowanie-projektu-gry-o-tematyce-ekologicznej.html

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8 000,00zł.