Konkurs wiedzy o Rzeszowie już po raz piąty

W tym roku, już po raz piąty, odbywa się Konkurs wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Organizują go: Stowarzyszenie „Rzeszów – to moje miasto”, Prezydent Miasta Rzeszowa i Fundacja Książąt Lubomirskich. Test finałowy odbędzie się 18 kwietnia a wręczenie nagród laureatom 27 kwietnia. Konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem młodzieży rzeszowskich szkół średnich.

Patronat honorowy nad Konkursem wiedzy o Rzeszowie sprawują: Konrad Fijołek, prezydenta miasta Rzeszowa i Jego Wysokość Książe Jan Lubomirski – Lanckoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich.

Pisemne rozwiązywanie testu finałowego przez uczestników konkursu odbędzie się 18 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Adama Matuszczaka 7 w Rzeszowie. Test wyłoni 10 najlepszych uczestników z największą liczbą punktów – poinformował prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki, prezes Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”. – Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursem wiedzy o Rzeszowie odbędzie się 27 kwietnia w Sali Sesyjnej Rzeszowskiego Ratusza. Wezmą w niej udział: Konrad Fijołek, prezydenta miasta Rzeszowa i Jego Wysokość Książe Jan Lubomirski – Lanckoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, którzy wręczą   ufundowane przez nich nagrody główne zwycięzcom – dodał prezes Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”.

Celem konkursu jest: a) odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, b) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, c) popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, d) kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Konkurs ma dwa etapy: pierwszy etap to etap szkolny i drugi etap to test finałowy. W etapie szkolnym młodzież miała okazję poszerzyć wiedzę o mieście dzięki uczestnictwu w wycieczkach po Rzeszowie. Uczniów po Rzeszowie oprowadzał redaktor Ryszard Lechforowicz. W każdej szkole, która zgłosiła akces uczestnictwa w konkursie, został przeprowadzony test kwalifikacyjny ustalony przez nauczyciela koordynującego konkurs. Do finału konkursu zakwalifikowało się trzech uczniów z najlepszymi wynikami – poinformowała Edyta Niemiec, sekretarz Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”. Natomiast pisemne rozwiązywanie testu finałowego przygotowanego przez historyków i socjologów odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Adama Matuszczaka 7 w Rzeszowie. Pracami nad testem finałowym kieruje prof. oświaty Tadeusz Ochenduszko. Do testu finałowego zakwalifikowało się 51 uczniów z 17 szkół średnich w Rzeszowie. Wśród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 10 najlepszych uczestników z największą liczbą punktów, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i wyróżnieniami.

Jury, któremu przewodniczy prof. oświaty Tadeusz Ochenduszko, uhonoruje nagrodami rzeczowymi zdobywców pierwszych pięciu miejsc a wyróżnieniami pozostałą piątkę.

W tym roku jest to już piąta edycja Konkursu wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. W poprzednich edycjach konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem młodzieży szkół średnich. Laureaci zostali nagrodzeni prestiżowymi nagrodami.

W poprzednich edycjach żywo i aktywnie w jego organizację włączyli się: Prezydent Miasta Rzeszowa i Fundacja Książąt Lubomirskich sponsorując nagrody dla laureatów Konkursu wiedzy o Rzeszowie.  Podobnie jest i w piątej edycji – dodaje prezes Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”.  – Cieszymy się, że media aktywnie promują Konkurs wiedzy o Rzeszowie. Ważne jest też wsparcie sponsorów i darczyńców, w tym MPWiK Rzeszów i KRUSZGEO S.A.