Na ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie ruch już na obydwu pasach

Zwężenie drogi pod wiaduktem zostało wprowadzone pod koniec listopada ubiegłego roku. Było związane z transportem przez Rzeszów największych elementów maszyny TBM, która wydrąży tunel w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe–Babica. Elementy maszyny były tak potężnych rozmiarów, że aby transport mógł przejechać pod wiaduktem konieczne było obniżenie poziomu jezdni. Od tego czasu ruch pod wiaduktem odbywał się tylko jedną częścią drogi.

Po zakończeniu transportu elementów maszyny TBM wykonawca budowy odcinka S19 Rzeszów Południe – Babica odtworzył na swój koszt podbudowę ulicy 9 Dywizji Piechoty i ułożył pierwsze warstwy nawierzchni, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie ruchu dwoma pasami. Do wykonania pozostało jeszcze ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni – ścieralnej. To nastąpi prawdopodobnie w marcu.