Nowoczesna biblioteka z audytorium w centrum Rzeszowa – stolicy kultury

Wspólnie z województwem podkarpackim Rzeszów będzie ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Dzisiaj podpisano w tej sprawie porozumienie. Częścią przedsięwzięcia ma być budowa w centrum miasta „Biblioteki Nowej”, czyli nowoczesnego ośrodka kultury z częścią audytoryjną i widowiskową.

Europejska Stolica Kultury jest przedsięwzięciem realizowanym i finansowanym w ramach programu Kreatywna Europa. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury po raz pierwszy został przyznany Atenom w 1985 roku. Od początku celami przyznawania tytułu były prezentacja i promocja na arenie międzynarodowej dorobku kulturalnego i artystycznego danego miasta oraz budowanie poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej, przy jednoczesnej trosce o zachowanie różnorodności. Dotychczas tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały dwa polskie miasta: Kraków w 2000 roku oraz Wrocław w 2016 roku. Po raz kolejny Polska może zgłosić swoje miasto do konkursu w 2023 r. Jego zwycięzca będzie organizować wydarzenia w 2029 r. Polskie miasto będzie współdzielić tytuł z Szwecją.

Dlaczego Rzeszów aplikuje do ESK? Mamy ogromne zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne. Mamy artystów, którzy chcą tworzyć i mają ogromny potencjał. Drogę do otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 może nam ułatwić sytuacja geopolityczna, ponieważ oczy świata zwrócone są na Rzeszów, a do tego w sposób naturalny łączymy wschód z zachodem. ESK to obecnie największe wyzwanie dla naszego miasta.

– To wyjątkowa chwila, bo nawiązujemy jeszcze bliższą współpracę pomiędzy miastem, a samorządem województwa. Robimy to po to, aby na bazie kultury budować jeszcze szybszy rozwój naszego regionu. To, co dzisiaj chcemy zakomunikować jest adresowane głównie do przyszłego pokolenia. Ruszamy z walką o Europejską Stolicę Kultury dla naszego miasta i województwa, to idealny moment, aby pokazać całemu światu nasze dziedzictwo i kulturę – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

– Prace nad naszym wnioskiem aplikacyjnym trwają od kilku miesięcy. Przygotowujemy go wspólnie z lokalnymi artystami i przedstawicielami środowiska tworzącego kulturę. Lada chwila uruchomimy stronę internetową, która pozwoli jeszcze łatwiej konsultować pomysły i zgłaszać uwagi każdemu, kto będzie chciał włączyć się w to działanie. Czas na złożenie wniosku upływa we wrześniu i będziemy z nim gotowi – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.  

Integralną częścią aplikacji Rzeszowa będzie budowa „Biblioteki Nowej” na terenie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego a Zespołem Szkół nr 1 w Rzeszowie. Ma to być zupełnie nowy obiekt, w którym znajdą się:

– siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, realizująca idee zawarte w koncepcji „Podkarpackiej Galerii Słowa i Obrazu” opisanej w obowiązującej Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030,

– część audytoryjno – widowiskowa Gminy Miasto Rzeszów stwarzająca miejsce dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych, między innymi koncertów, spektakli muzycznych i baletowych, przedstawień teatralnych i spotkań literackich.

Prezydent Konrad Fijołek inwestycję nazywa flagowym przedsięwzięciem w kontekście rzeszowskiej aplikacji o miano ESK 2029. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego podkreśla, że miejsce w którym ma powstać nowy gmach utrzyma funkcję publiczną.

– Razem z miastem z powodzeniem prowadzimy Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną, którą teraz chcemy przenieść w nowe miejsce. Budowa obiektu, zagospodarowanie tego miejsca i oddanie go na potrzeby kultury i edukacji będzie z pewnością znaczącym argumentem dla osób oceniających naszą aplikację o tytuł ESK – mówi Władysław Ortyl.

O kształcie przyszłej inwestycji zdecydują fachowcy w drodze konkursu architektonicznego, który zorganizuje Biuro Architekta Miasta Rzeszowa.

– Mam nadzieję, że za kilka lat w tym miejscu stanie nowoczesny obiekt biblioteki nawiązujący do najlepszych projektów z europejskich miast. Ma to być nie tylko wypożyczalnia książek, ale i miejsce spotkań, wydarzeń, warsztatów, koncertów czy spotkań autorskich. Właśnie taki – wielofunkcyjny budynek widzę w tym miejscu – mówi Bożena Janda, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Obecnie miasto zbiera poparcie kandydatury Rzeszowa m.in. ze strony artystów związanych z naszym miastem i regionem. Już dziś dla aplikacji Rzeszowa do tytułu ESK 2029 swoje poparcie wyrazili Justyna Steczkowska, Ralph Kamiński, pisarka Oksana Zabużko, Kortez czy Hirek Wrona

Konferencja prasowa – budowa w centrum miasta “Biblioteki Nowej” , czyli nowoczesnego ośrodka kultury z częścią audytoryjną i widowiskową w ramach wspólnego projektu ESK, fot.Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa