Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Miłocińskiej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 352/3/2024 w rejonie ul. Miłocińskiej w Rzeszowie  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 03.04.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 352/3/2024 w rejonie ul. Miłocińskiej
w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w  terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Link do ogłoszenia: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci/97181-ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-nr-35232024-w-rejonie-ul-milocinskiej-w-rzeszowie-oraz-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html