Ogromne zainteresowanie budową Wisłokostrady

Aż 13 firm i konsorcjów jest zainteresowanych realizacją potężnej inwestycji w Rzeszowie – budową Wisłokostrady. Oferty wahają się od nieco ponad 169 do 230 mln zł.

– Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat. Wisłostrada to droga, która połączy al. Rejtana z ul. gen. Maczka. Ułatwi dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 a także odciąży z ruchu samochodowego m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta – al. Piłsudskiego. Udało nam się zdobyć dofinansowanie tej potężnej inwestycji i dziś możemy powiedzieć, ze jesteśmy w historycznym momencie. Droga powstanie – mamy aż 13 ofert od zainteresowanych budową Wisłokotrady firm i konsorcjów.  Co najistotniejsze – część ofert mieści się w kwocie, którą na to zadanie mamy zabezpieczoną – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

W ramach tego zadania w sumie wybudowane zostaną drogi o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Ponadto powstaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 3 286 m. Częścią inwestycji będą także duże obiekty inżynieryjne takie jak np. dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka. To zadanie to m.in. także budowa nowego, szerszego mostu Załęskiego oraz mostu na rzece Młynówka, budowa ronda na ul. Ciepłowniczej.

W piątek w Urzędzie Miasta Rzeszowa otworzone zostały oferty firm i konsorcjów, które chcą się podjąć tego zadania. Najniższa z ofert to 169 246 417,48 zł. Złożyło ją konsorcjum firm ANTEX II Sp. z o.o. z Lubyczy Królewskiej (lider) i Wysowa Mosty Sp. z o .o. Stanisławów Pierwszy (partner). Oferta spółki Budimex to prawie 172 mln zł a INTOP Warszawa to niespełna 182,5 mln zł. Najwyższa z ofert wynosi nieco ponad 230 mln zł i złożyła ją spółka z Będzina.

Miasto na budowę Wisłokostrady ma przygotowane nieco ponad 200 mln zł. W tej kwocie mieści się większość złożonych ofert. Będą one teraz skrupulatnie analizowane. Zwycięzca przetargu zostanie wyłoniony latem tego roku. Na realizację tego przedsięwzięcia będzie miał 32 miesiące od daty podpisania umowy.

Inwestycja będzie wykonana z pieniędzy z budżetu miasta Rzeszowa oraz ze środków, które miasto zdobyło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –  65 mln zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 30 mln zł.

Budowa Wisłokostrady obejmie:

– Budowę dróg na odcinku od al. Rejtana (skrzyżowanie z Lwowską ) do skrzyżowania ul. gen. Maczka i ul. Siemieńskiego o łącznej długości 2 040 m w tym:

 • budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska o długości ok 500 m,
 • budowę dwóch jezdni od targowiska do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczej długości 909 m,
 • rozbudowę ulicy Ciepłowniczej i Maczka na długości 631 m,
 • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości ok 3 286 m
 • budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo) o średnicy zewnętrznej ok 75 m,
 • budowę sześciu zatok autobusowych,
 • budowę oraz przebudowę dróg wewnętrznych służących do obsługi przyległego terenu- ul. Chłędowskiego na odcinku 130 m,
 • budowę mostu na rzece Młynówka długości ok 18,8 m ,
 • budowę mostu na rzece Wisłok długości ok 81 m,
 • budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka: jezdnia lewa o długości ok 374 m,,jezdnia prawa o długości ok 271 m,
 • budowę oświetlenia ulicznego: słupy oświetleniowe – 102 szt., oprawy oświetl. LED – 122 sztuk,
 • rozbiórkę 11 obiektów kubaturowych,
 • zabezpieczenie osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego – ściana oporowa długości 72 mb, wysokości : 5,9-9,8 m, grubości: 0,4-1,2m,
 • umocnienie rzeki Wisłok narzutem kamiennym oraz koszami kamienno siatkowymi na odcinku o długości 457,1 m,
 • Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych.