Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn. „Jadłodzielnia Rzeszów – Dziel się i częstuj!”

Najważniejsze informacje:

– oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 16 maja 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),

– filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się w na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g

– kwota przeznaczona na konkurs: 50 000,00 zł,

– jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,

– wkład własny nie jest wymagany,

– okres realizacji: 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.,

Przedmiotem konkursu jest stworzenie sieci jadłodzielni – punktów służących do nieodpłatnej wymiany żywności pomiędzy użytkownikami. W jadłodzielniach każdy może przyjść i wziąć z półek lub lodówek żywność, której potrzebuje. Powstanie w Rzeszowie sieci jadłodzielni przyczyni się do zwiększania świadomości społecznej i ekologicznej mieszkańców, promowanie w mieście kultury społecznego współżycia, pomocy innym oraz budowania poczucia odpowiedzialności za marnowania jedzenia. Rozwój foodsharingu w Rzeszowie, to również szansa rozwoju wolontariatu, inicjatywności młodych, rozumianej jako włączenie do promocji zadania Młodzieżowej Rady Miasta Rzeszowa. W wyniku realizacji zadania publicznego powinno powstać co najmniej pięć punktów nieodpłatnej wymiany żywności w różnych miejscach, w tym: okolice Targowiska Miejskiego na ul. Targowej, okolice Dworca PKP, okolice sklepu FRAC przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, okolice sklepu Hetman przy ul. Hetmańskiej, dowolna lokalizacja na Osiedlu Nowe Miasto.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/74548-ii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2023-roku-pn-jadlodzielnia-rzeszow-_-dziel-sie-i-czestuj.html