Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków”

Najważniejsze informacje:

– oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 19 maja 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),

– filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się w na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g

– kwota przeznaczona na konkurs: 20 000,00 zł,

– jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,

– wkład własny nie jest wymagany,

– okres realizacji: 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.,

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/74805-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2023-roku-pn-prowadzenie-punktu-konsultacyjnego-dla-diabetykow.html