Północ Rzeszowa połączona z południem nową trasą. Inwestycja za prawie 54 mln zł

– Od wtorkowego popołudnia kierowcy mogą już korzystać z nowego przejazdu pod torami w ciągu ul. Batorego. Nasze miasto zyskało komfortowe połączenie północnych osiedli z południowymi – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Inwestycja, która jest już na samym finiszu, obejmowała swoim zasięgiem bardzo duży teren. – Zakres tego zadania był potężny. Przebudowywany był układ drogowy w części śródmieścia sąsiadującej z głównym dworcem kolejowym oraz na os. 1000-lecia. Prace prowadzone były m.in. na ul. Batorego, Siemieńskiego, Styki, Żółkiewskiego, Głowackiego. Wiele z nich zostało wykonanych pod ziemią – przebudowane zostały wszystkie instalacje, m.in. wodociągowa, kanalizacyjna. Koszt tego zadania także był potężny – ostatecznie wydana została kwota blisko 54 mln zł – informuje prezydent Rzeszowa.

– Głównym celem tej inwestycji była poprawa komunikacji pomiędzy północną a południową częścią Rzeszowa. Wszyscy pamiętamy stary przejazd pod torami na ul. Batorego. Był wąski, obowiązywał tam ruch wahadłowy. Nowy jest szeroki, komfortowy, ruch odbywa się równocześnie w obydwu kierunkach. Jestem przekonany, że kierowcy będą z niego chętnie korzystali. Dzięki temu z ruchu odciążymy inne ważne ulice śródmieścia m.in. Piłsudskiego, Cieplińskiego a także wiadukt Tarnobrzeski – mówi Konrad Fijołek.

Na inwestycję składało się wiele zadań. Wśród nich była budowa 3-wlotowego ronda dwupasowego na skrzyżowaniu ulic Głowackiego, Fredry, Siemiradzkiego, połączona z wykonaniem ciągu pieszo- rowerowego wokół ronda oraz rozbudową ul. Głowackiego, polegającą m.in. na wymianie nawierzchni, otwarciu zatoki autobusowej, wymianie nawierzchni na chodnikach. Kolejnym z elementów była budowa nowego odcinka drogi od ronda do przejazdu pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym. Przebudowany i poszerzony został most na potoku Przyrwa w ciągu ul. Siemieńskiego.

Rozbudowana została ul. Fredry, ul. Orzeszkowej, przebudowano skrzyżowania z ul. Śniadeckich wraz z chodnikami. Pomiędzy ul. Śniadeckich a Orzeszkowej powstało nowe połączenie wraz miejscami postojowymi po obu stronach drogi.  Przebudowane zostało także skrzyżowanie ul. Styki z ul. Kopczyńskiego.

Wiele prac zostało wykonanych na ul. Żółkiewskiego. Wśród nich wymienić można m.in. rozbudowę tej ulicy na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Batorego oraz budowę nowego odcinka tej drogi – od ul. Batorego do skrzyżowania z drogą prowadzącą do przejazdu pod torami. Na Żółkiewskiego, po obu jej stronach powstały chodniki, po jednej ścieżka rowerowa. Wybudowano tam także mury oporowe, przebudowano zatokę autobusową znajdującą się po stronie zachodniej.

Ul. Siemieńskiego przebudowano na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Maczka. Została poszerzona do trzech pasów ruchu, po stronie wschodniej powstał ciąg pieszo-rowerowy oraz nowa zatoka autobusowa, po zachodniej rozbudowano chodnik. Rozbudowano także skrzyżowania z ul. Kosynierów.

Po wschodniej stronie ul. Żółkiewskiego powstała droga serwisowa, obsługującej wschodni odcinek ul. Kochanowskiego oraz ulice: Chocimską, Klonowicza i Karpińskiego. Przy niej są nowe miejsca postojowe.

Ponadto m.in. wzmocniono nawierzchnie istniejących ulic, wybudowano i przebudowano ich odwonienia, wybudowano przepompownię wód opadowo-roztopowych oraz gruntowych, wybudowano i przebudowano oświetlenie, sieci wodociągowe, kanalizacje sanitarną i deszczową, gazociągi, sieci ciepłownicze.

Na skrzyżowaniu ulic Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego powstała sygnalizacja świetlna oraz przebudowano tę na wlocie ul. Siemieńskiego do ul. Maczka.

Nowy układ drogowy udostępniono kierowcom we wtorek po południu. Wykonawca tego zadania – firma Strabag na całkowite zakończenie prac ma czas do 16 grudnia. Do finiszu pozostały już tylko drobne prace, takie jak np.  dokończenie układania nawierzchni chodników, malowanie ścian wiaduktu kolejowego oraz ścian murów oporowych, montaż słupów oświetleniowych po północnej stronie ul. Żółkiewskiego.

Przebudowa układu dróg w centrum Rzeszowa wraz z budową przejazdu pod torami jest inwestycją dofinansowaną z funduszy Unii Europejskiej.

Inwestycja w liczbach

 • Łączna długość rozbudowy układu komunikacyjnego ulic: ok. 2 320 m.
 • Łączna powierzchnia rozbudowanych ulic to:
  • 16 700 m kw nawierzchni bitumicznej
  • 7 000 m kw chodników
 • Łączna długość ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych – ok. 950 m.
 • Powierzchnia wykonanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 1 250 m kw
 • Przebudowane 4 zatoki autobusowe
 • Przebudowany most na potoku Przyrwa:
  • Długość obiektu – 13,93 m
  • Szerokość obiektu – 19,55 m
  • Klasa nośności – klasa „A”
 • Płyta denna pod wiaduktem:
  • Długość płyty dennej – 63 m
  • Szerokość płyty dennej – 22 m
  • Objętość betonu – 1660 m sześc.
  • Waga zbrojenia – 170 ton
 • Konstrukcje oporowe i palisady:
  • Objętość betonu – 580 m sześc.
  • Waga zbrojenia – 57 ton
  • Długość pali łącznie – 2 808 m
 • Branża sanitarna:
  • Sieć gazowa – 1 000 m
  • Kanalizacja deszczowa – 2 900 m
  • Kanalizacja sanitarna – 730 m
  • Sieć wodociągowa – 2 000 m
  • Sieć ciepłownicza – 52 m
  • Przepompownia wód opadowo-roztopowych oraz gruntowych w rejonie przejazdu pod wiaduktem kolejowym
 • Branża energetyczna i telekomunikacyjna:
  • Oświetlenie uliczne – 72 szt. słupów oświetleniowych wraz z 80 szt. opraw LED
  • Akomodacyjna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego oraz przebudowana sygnalizacji świetlnej na wlocie ul. Siemieńskiego do ul. Maczka
  • System informacji pasażerskiej na zatokach autobusowych
  • Nadzór wizyjny (kamery) przejazdu pod wiaduktem

Rzeszów 29.11.2022 r., Na zdjęciu z inwestycji drogowej Prezydent Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek, oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Dariusz Urbanik | fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
Przebudowa układu dróg w centrum Rzeszowa wraz z budową przejazdu pod torami | fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

Przebudowa układu dróg w centrum Rzeszowa wraz z budową przejazdu pod torami | fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
Przebudowa układu dróg w centrum Rzeszowa wraz z budową przejazdu pod torami | fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa