Poszukiwani wolontariusze

W związku z planowaną na terenie miasta Rzeszowa akcją interwencyjną w stosunku do dziko występujących gatunków płazów objętych ochroną gatunkową, poszukujemy chętnych, pełnoletnich wolontariuszy, którzy będą odławiać płazy w rejonie ustawionych wygrodzeń i przenosić je do siedliska ich rozrodu na drugą stronę jezdni.

Akcja interwencyjna zostanie przeprowadzona na terenie miasta Rzeszowa – wzdłuż części ulicy Iwonickiej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcina i Jana Wąsacza w Rzeszowie, na podstawie uzyskanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 marca 2024 r.

Rozpoczęcie akcji planowane jest wstępnie na 21-22 marca 2024 r.

Działania będą realizowane do 30 kwietnia br. 

Zadaniem Wolontariusza będzie pojechanie na miejsce i przeniesienie odłowionych płazów do siedliska ich rozrodu (na drugą stronę jezdni w pobliże zbiornika wodnego). Planowane jest sporządzenie harmonogramu prac.

Z uwagi na konieczność zorganizowania akcji bez zbędnej zwłoki, zgłoszenia (imię i nazwisko, telefon, e-mail)  prosimy przesyłać  do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa na adres: katarzyna.sudoł@erzeszow.pl , anna.kwarta@erzeszow.pl –  do dnia 20.03.2024 r. godz. 12.00. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 17 875 41 85